Gita Nabavi, Riksdagskandidat för Fi 2018 & partiledare 2018-2020

Sverige ska ta ansvar för att lagföra svenska medborgare

5 mars 2019

Svensk lag är tydlig; svenska domstolar kan pröva folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser varhelst i världen de har begåtts av svenska medborgare.

Det är inte bara olyckligt utan direkt oansvarigt att Sverige indirekt försöker avsäga sig ansvaret för att ta hem och åtala svenska medborgare som misstänks för att ha begått krigsbrott i andra länder.  Det vore att inte erkänna dessa vidriga brott och det råa våld som inte bara överlevande brottsoffer vittnat om, utan som förövarna själva filmat, fotograferat och spridit till världens fasa. Att säkerställa att svenskar som begår brott i andra länder blir lagförda i Sverige handlar om att upprätthålla Sveriges förtroende som en fungerande rättsstat i världen. Svensk lag är tydlig; svenska domstolar kan pröva folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser varhelst i världen de har begåtts av svenska medborgare och det ska självklart göras på ett rättssäkert sätt så som det anstår en rättsstat, allt annat vore ansvarslöst.

Att i sammanhanget tala om indragna medborgarskap visar på en respektlöshet inför lagen och medborgarnas legala status, men också  en respektlöshet inför brottsoffer och befolkning i det land där de misstänkta brotten ägt rum. Situationen försvåras ytterligare av att brottsmisstänktas barn inte bemöts som barn i enlighet med barnrättskonventionen. Barn är i beroendeställning till sina vuxna och kan aldrig hållas ansvariga för föräldrarnas handlingar.

Att vi har svenska medborgare som har rest till krigsområden för att delta i strider är ett misslyckande för Sverige, och det  är inte första gången som det sker. Även under andra världskriget deltog svenska medborgare i nazitysklands krigsförbrytelser. Vi har haft god tid på oss för att förhindra att det skulle hända igen, och ändå har vi misslyckats. Vi behöver ta ett större ansvar för att arbeta förebyggande och också synliggöra de strukturer och föreställningar som utestänger människor. Ekonomisk utsatthet, social uteslutning, rädsla och okunskap är viktiga faktorer som försvårar det förebyggande arbetet mot all form av radikalisering.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik