Luis Lineo, Säkerhetspolitisk talesperson och partistyrelseledamot

Sverige kan inte agera fredsmäklare och samtidigt bidra till krigsbrott

14 augusti 2019

Svensk krigsmateriel kan ha använts för att begå krigsbrott i Jemen. Detta har i dagarna avslöjats av TV4.

Sverige har länge exporterat avancerade vapensystem till både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, som sedan fyra år krigar i Jemen. Denna vapenexport fortsätter trots att FN beskriver konflikten i Jemen som den värsta humanitära katastrofen sedan andra världskriget.

Det nya skärpta regelverk som ska försvåra export till länder som befinner sig i väpnade konflikter, eller som kränker mänskliga rättigheter, fungerar uppenbarligen inte. Det enda sättet att säkerställa att svenska vapen inte används i väpnade konflikter eller för att begå krigsbrott är att sluta exportera dem. Punkt slut.

Sverige har arrangerat fredssamtal för att få stopp på konflikten i Jemen och ger katastrofbistånd till civilbefolkningen, samtidigt säljer vi vapen som används i kriget. Innan vapenexporten till diktaturer och länder i krig upphör är det omöjligt för Sverige att ha en trovärdig feministisk utrikespolitik och kalla sig fredsmäklare. Solidaritet och anständighet borde gå före vapenindustrins och diktaturers intressen.

Feministiskt initiativ har länge drivit frågan om att stoppa Sveriges vapenexport. Vi anser att en riktig feministisk utrikespolitik förebygger väpnade konflikter och präglas av en övertygelse om att nedrustning är nödvändigt. Det är oacceptabelt att Sveriges regering med stödpartier och oppositionspartierna inte insett det än.

Regeringen skulle kunna stoppa all vapenförsäljning till Saudiarabien och deras partners i den militära koalitionen. Allt som krävs är politisk vilja. Så länge det inte är görs har Sverige ett ansvar för konsekvenserna av de allvarliga militära attackerna mot det civila samhället i detta krig.

Förutom att stoppa den svenska exporten förväntar vi oss också att Sverige inom EU driver förslaget om att stoppa all försäljning av vapen till alla aktörer i Jemenkonflikten. Det är det minsta vi kan göra. Dubbelspelet måste få ett slut.

Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson
Luis Lineo, Säkerhetspolitisk talesperson

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik