Luis Lineo, Säkerhetspolitisk talesperson och partistyrelseledamot

Sverige brinner 2. Hög tid att omrusta.

18 juli 2018

Idag brinner det på 80 platser samtidigt och ikväll kom beskedet att den första byn, Kårböle, kommer att evakueras på grund av bränderna. 90 invånare kommer behöva lämna sina hem.

Det är hög tid att omrusta och satsa resurser på den inre säkerheten, på mänsklig säkerhet här och nu.

Italienska brandflyg hjälper oss att bekämpa bränderna vilket är jättebra samtidigt som vi borde kunna satsa på att ha egna brandflyg.

Som exempel så kostar varje JAS-flygplan drygt 1 miljard kronor. Det är också den summan som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) får i anslag per år.

Fi tycker att det är alldeles för lite. Vi vill därför omrusta från ett insatsförsvar för eventuella framtida attacker till civilt skydd här och nu. Bland annat för att bekämpa just naturkatastrofer som bränder och översvämningar.

SVERIGE BRINNER 2. HÖGTID ATT OMRUSTA54 dagar till valet. Dag 47 på promenaden mot riksdagen.Idag brinner det på 80 platser samtidigt och ikväll kom beskedet att den första byn, Kårböle, kommer att evakueras på grund av bränderna. 90 invånare kommer behöva lämna sina hem.Det är högtid att omrusta och satsa resurser på den inre säkerheten, på mänsklig säkerhet här och nu.Italienska brandflyg hjälper oss att bekämpa bränderna vilket är jättebra samtidigt som vi borde kunna satsa på att ha egna brandflyg.Som exempel så kostar varje JAS-flygplan drygt 1 miljard kronor. Det är också den summan som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) får i anslag per år. Fi tycker att det är alldeles för lite. Vi vill därför omrusta från ett insatsförsvar för eventuella framtida attacker till civilt skydd här och nu. Bland annat för att bekämpa just naturkatastrofer som bränder och översvämningar mm.#sverigebrinner #kårböle #JAS #omrustning #MSB #brandflyg #mänskligsäkerhet #klartvikan #fi #feministisktinitiativ

Publicerat av Luis Lineo Onsdag 18 juli 2018

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik