Gita Nabavi, Riksdagskandidat för Fi 2018 & partiledare 2018-2020

Stoppa vapenexporten och ta med kvinnor i samtalen

6 december 2018

Vi ser positivt på att Sverige underlättar för att fredssamtal äger rum om kriget i Jemen. Men Sverige kan inte sälja vapen och samtidigt uppträda som ett land som mäklar fred. Dubbelspelet måste upphöra och det är extremt viktigt att inkludera kvinnor i fredssamtalen.

Enligt Röda korset är kriget i Jemen ”världens värsta humanitära kris”. Det beräknas att cirka två miljoner människor är på flykt. Enligt FN är cirka 22 miljoner jemeniter beroende av någon form av hjälp medan 8,4 miljoner är i akut behov av det. Över 10 000 människor har dödats och två miljoner barn är akut undernärda.

Människorättsorganisationer som Human Rights Watch och Amnesty International har rapporterat dussintals flyganfall som kan komma att betraktas som krigsbrott och där civilbefolkningen drabbas hårt, särskilt kvinnor och barn.

UNFPA som är FN:s befolkningsfond uppskattar att cirka tre miljoner kvinnor och flickor i Jemen är i akut behov av vård. Skolor, sjukhus och till och med bröllop och begravningar har varit mål för koalitionens militära attacker.

År 2016 ägde en internationell kampanj rum för att tvinga vapenexportländerna att stoppa försäljningen av krigsmaterial till länderna som ingår i koalitionen och leds av Saudiarabien. Sverige var ett av dessa länder som kampanjen riktade sig till.

Trots att det finns ett regelverk som förbjuder vapenexport till länder som befinner sig i militära konflikter exporterar Sverige avancerade vapensystem för övervakning av mål för stridsflyg till både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Detta radarsystem som tillverkaren Saab kallar för Erieye talar om för stridsflyget var de ska fälla sina bomber. Även USA och Storbritannien har exporterat vapen för nära 100 miljarder kronor bara till Saudiarabien sedan kriget bröt ut år 2015.

Feministiskt initiativ ser positiv på att Sverige underlättar för att fredssamtal äger rum, men det visar också på ett dubbelspel där Sverige säljer vapen och samtidigt vill uppträda som ett land som mäklar fred. För att bygga fred på ett seriöst sätt, behöver vapenflödet till regionen stoppas och därför är det absolut nödvändigt att sluta exportera krigsmateriel till alla aktörer i konflikten.

Det är också extremt viktigt att inkludera kvinnor i fredssamtalen.

Afrah Nasser, journalist från Jemen, som har mottagit Dawit Isaak-priset samt Eldh-Ekblads fredspris, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens främsta utmärkelse, pratar om den paradoxala situation i Jemen:

”Kvinnor i Jemen rekryteras som soldater, men utesluts från det politiska samtalet för att få slut på konflikten”.

Hind Aleryani också journalist från Jemen, som flydde med sin dotter till Sverige, är också inbjuden till fredssamtalen. Hon är kvinnorättsaktivist och aktiv i organisationen ”Jemens kvinnopakt för fred och säkerhet”, samtidigt hotas hon av att polisen hämtar henne och hennes dotter för utvisning. Här ser vi också det problematiskt i en motsägelsefull och hycklande politik som kompromissar med mänskliga rättigheter. Sverige skulle kunna spela en viktig roll för att möjliggöra för kvinnor att ha en avgörande röst i fredsprocessen.

Feministiskt initiativ anser att det är oacceptabelt att Sverige inte har stoppat vapenförsäljningen till Saudiarabien och deras partners i den militära koalitionen.

Länder som Tyskland, Finland och Danmark har redan gjort det. Det är hög tid att landet tar sitt ansvar i konflikten och stoppar all vapenexport till dessa länder med omedelbart verkan. Så länge det inte är gjort, har Sverige ett ansvar för konsekvenserna av de allvarliga militära attackerna på det civila samhället i detta krig.

Vi förväntar oss också att Sverige inom EU driver förslaget att stoppa vapenexport till alla aktörer i denna konflikt. Det är det minsta ett vapenexporterande land som Sverige kan göra.

Gita Nabavi, partiledare

Jaime Gomez, utrikespolitisk talesperson

 

Publicerad i Göteborgsposten debatt 2018-12-06: http://www.gp.se/debatt/stoppa-vapen-exporten-och-ta-med-kvinnor-i-samtalen-1.11542567

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik