Teysir Subhi, Partiledare, kommunpolitiker & riksdagskandidat 2022.

9 september 2022

Barn och skolan har varit i centrum för politiska utspel från flera håll. De flesta har nog insett att det är orimligt att skattepengar i form av skolpeng pumpas in i skolor och sedan tas ut som vinster av aktieägare. Men det räcker inte att förbjuda vinstuttaget, för då kommer de enorma koncernerna som äger de flesta friskolor ändå kunna runda det genom kreativa lösningar. Vi behöver helt enkelt stoppa aktiebolag från att äga skolor.

Det är inte friskolor i sig som Feministiskt initiativ är kritiska mot, idéburna friskolor ska absolut få finnas. Det är att skolan är en skattefinaniserad marknad där storbolag tjänar grova pengar som inte är acceptabelt.
Skolpengen behöver dessutom sänkas för friskolor, eftersom de inte har samma ansvar som kommunala skolor att ge plats åt alla elever som behöver det. Detta ansvar innebär kostnader för kommunerna som friskolor undviker, vilket dränerar kommunernas budgetar.
Samtidigt gör högerpolitiker en rad utspel riktade mot barn och unga, i synnerhet de som bor i städernas förorter. Inte sällan kopplas de ihop med kriminalitet. Ordningsbetyg, narkotikatestning i skolan och så vidare. Det ena mer avhumaniserande än det andra, där skulden allt som oftast läggs på barnen och deras föräldrar.
Och ja, det är ett problem att unga blir kriminella, men för att motverka det finns det annat samhället kan göra än att stigmatisera ungdomar. Teysir är inte bara politiker, utan arbetar själv som lärare i ett område i Göteborg där få unga får gymnasiebehörighet. De hamnar lättare i riskzonen för att dras in i kriminella gäng.
Samhället måste göra mer för barnen, och i lägre ålder. Det krävs betydligt större insatser för att fler ska gå ut grundskolan med bättre betyg. Feministiskt initiativ Göteborg vill exempelvis fördubbla antalet anställda i elevhälsan i Göteborgs missgynnade områden för att tidigare kunna fånga upp elever som har problem, istället för att de ska pekas ut som en samhällsfara.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik