Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Stöd den demokratiska utvecklingen i Rojava

18 maj 2018

Rojava är en autonom region i norra och nordöstra Syrien som sedan november 2013 existerar i form av en konfederation. Det politiska systemet vilar på ideologin Demokratisk konfederalism, som kännetecknas av en öppen demokrati, feminism och ekologism. Istället för en konstitution har de valt att anta vad de kallar för ett socialt kontrakt som utgår från FN:s samtliga konventioner för mänskliga rättigheter.

Feministiskt Initiativ välkomnar att det civila samhället i Rojava hittar nya demokratiska former för att organisera sig, former som inkluderar alla folkgrupper.

Rojava delar gräns med Turkiet och Irak och därmed spelar Turkiet en viktig roll för Rojava.
Den turkiska staten har under de senare åren antagit en allt mer repressiv politik mot den
kurdiska minoriteten. Turkiet har vid flera olika tillfällen motarbetat den politiska
utvecklingen i Rojava och deras möjligheter att försvara sig mot Daesh. Ett tydligt exempel
var vid belägringen av Kobanê där Turkiet länge blockerade möjligheter att skicka hjälp för
att skydda den civila befolkningen.

Den turkiska militären startade en ny militär aggression i januari i år. En redan svår situation blir än mer komplex när det militära våldet eskalerar. Det kurdiska folket måste ha en plats i förhandlingarna om Syriens framtid. I dessa förhandlingar är det viktig att det civila samhället i allmänhet och att kvinnoorganisationer i synnerhet är representerade. Då Rojava valt att organisera sig som ett autonomt självstyre står de idag utanför FNs ramar för samarbete.

Feministiskt initiativ kommer att verka för att Rojava erkänns som jämbördig samarbetspart för att möjliggöra fredsprocesser i enlighet med FN’s säkerhetsråds konvention 1325 med fokus på kvinnors medverkan. Turkiet måste stoppa sina aggressioner i området för att politiska lösningar ska få en chans. Det kurdiska folket förtjänar det.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik