Teysir Subhi, Partiledare, kommunpolitiker & riksdagskandidat 2022.

Stärk ungdomar från grunden för att förebygga gängvåldet

1 september 2022

47 döda. Det har gängbrottsligheten lett till hittills i år, och året är långt ifrån slut. Det krävs ett slut på våldet, men för att uppnå det räcker det inte enbart med att bura in de som redan begått brott. Så länge andra ser sin möjlighet att ta de fängslades plats kommer våldet fortsätta. Att förebygga att unga går med i gängen är nyckeln till att bekämpa våldet, och för att lyckas med det behöver vi stärka ungdomars möjligheter att vara en del av samhället.

Från politiker sker det ständiga krafttag mot gängen, i en närmast absurd tävlan om att vara hårdast. Partier skriker om visitationszoner, att använda terrorlagstiftning mot gängen, fördubblade straff för gängkriminella och att vräka hela familjer där någon är kopplad till ett gäng. Samtidigt säljer de ut och ombildar hyresrätter, ökar samhällsklyftor och kämpar om att göra de mest stigmatiserande utspelen, till synes oförmögna att se några samband.

Feministiskt initiativ vill börja från grunden. Skolan och förskolan måste få de resurser som behövs för att lotsa barn och unga rätt. Det är där det våldsförebyggande arbetet måste börja. Unga måste ha förutsättningar att nå gymnasiebehörighet, vilket inte är lätt när ens familj är trångbodd. Elevhälsan måste stärkas så de unga som behöver hjälp och stöd verkligen får det. Ett exempel är Feministiskt initiativ Göteborgs vallöfte om att fördubbla antalet anställda i elevhälsan i stadens missgynnade områden.

Att bekämpa gängkriminaliteten är ett långsiktigt arbete, men börjar vi inte med att lägga en stadig grund kommer varje hus vi försöker bygga rasa ihop, och fler kommer dö. Så låt oss lyssna på experterna, på lärare och skolpersonal, på polisen och på socialtjänsten. Alla är de överens om att det viktigaste är vad vi gör innan brotten begås och inte efter.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik