Lotten Sunna, Riksdagskandidat för Fi 2018

Sossarnas extra föräldravecka fixar inte livspusslet

28 augusti 2018

Sluttamp i valrörelsen och vallöftena haglar. Senaste utspelet från Socialdemokraterna (S) är att införa en extra veckas föräldraledighet som ska kunna användas vid exempelvis planeringsdagar, lov och liknande.

Vi vill se ett mer jämställt uttag av föräldradagar

Det är positivt att den del av det ekonomiska utrymmet vigs åt barnfamiljerna, Men statistiken visar att kvinnor i större utsträckning än män utnyttjar möjligheter till olika former av föräldraledigheter, betalda som obetalda, något som upprätthåller och driver på lönegap och obalans i betalt och obetalt arbete. En utveckling som stärker dessa mönster ställer vi oss tveksamma till. Vi vill istället se att vi individualiserar föräldraförsäkringen vilket bidrar till ett mer jämställt uttag av dagar.

F! har starka förslag för att stärka familjer

Feministiskt initiativ värnar barnen och familjerna. Vi har därför en omfattande politik för att stärka barnperspektiven och för att förenkla för barnfamiljer att få tillvaron går ihop. Alla har kanske inte möjlighet att vara lediga från sina arbeten och då är det viktigt att ha en väl fungerande förskole- och fritidshemsverksamhet.

I vår statsbudget och i vårt valmanifest finns förstärkningar i förskolan och fritidshemmen, som ska finnas till hands under dessa planeringsdagar och lov.

Vår kanske enskilt största budgetpost handlar om en stegvis sänkning av arbetstiden ner till sex timmar. Förslaget är fullt finansierat och planerat i budget och politikdokument.

Vi ser att dessa omfattande satsningar har en mycket större positiv effekt för de familjer som idag känner sig pressade än att lova några extra lediga dagar.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik