Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Solidaritet med ”Ship to Gaza”

27 juni 2018

År 1948, en dag efter slutet av det brittiska mandatet om Palestina och den israeliska statens deklaration började det palestinska al-Nakba eller ”katastrofen”. Palestinska städer och byar förstördes av den israeliska armén som skapade mer än 700 000 flyktingar.

Idag, 70 år senare, fortsätter den israeliska regeringen att ta till övervåld mot palestinierna i Gaza och på Västbanken. Återigen visar den israeliska regeringen att den inte respekterar palestiniernas rätt till bland annat att demonstrera. Återigen visar den israeliska regeringen att den inte accepterar internationella överenskommelser och folkrätt. Och återigen visar den israeliska regeringen att den saknar förståelse för palestiniernas situation som har pågått sedan staten Israel bildades och att de försatt palestinierna på flykt från sitt land Palestina.

Den humanitära situationen i Gaza är allvarlig. Israel har skapat 127 illegala bosättningar sedan 1967. Sedan 2007 är Gaza under blockad, vilket FN konstaterat är orsaken till den allvarliga humanitära krisen. Blockaden är en form av kollektiv bestraffning som inskränker Gazabornas möjlighet att importera och exportera varor och att resa in och ut ur området. Den berövar Gazas invånares försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, vatten, osv.

Blockaden förhindrar dessutom införsel av byggmaterial och reservdelar som möjliggör återuppbyggnad av Gazas sönderbombade bostäder, sjukhus, skolor och infrastruktur. Det är fortfarande nästan omöjligt för palestinierna i Gaza att möta sina vänner och släktingar på Västbanken, helt i strid mot Osloavtalets anda.

Feministiskt initiativ stödjer ”Ship to Gaza” som är en fredlig ickevåldsaktion för att försöka bryta blockaden av Gaza. Den olagliga blockaden leder till att invånarna i Gaza förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik