Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Social rättvisa kan inte vinnas via militära ingripanden

25 oktober 2019

Världen ser hur det chilenska folket går ut på gatorna för att demonstrera mot den nyliberala ledningen av landet. De använder kastruller och slevar för att få uppmärksamhet för sin sak. Många som levt under en tidigare diktatur förfasas över det som ser ut att återupprepas.

Vi i Feministiskt initiativ (FI) solidariserar oss med mobiliseringen i Chile. Vi följer de massiva folkliga reaktionerna mot fyra decennier av nyliberal politik.  Protesterna är av symbolisk betydelse, inte minst på grund av den ekonomiska modell som såg dagens ljus i Chile i slutet av 70-talet efter att den demokratiskt valda regeringen störtats.

Det skedde genom en militärkupp ledd av diktatorn Augusto Pinochet och med USA:s stöd. Teorierna bakom kom från ekonomen Milton Friedman och det som kallas Chicagoskolan. Chile blev deras experimentverkstad. Modellen förutsatte en krossad folkrörelse som inte kunde stå emot nedmontering av den offentliga sektorn och privatiseringar.

Diktaturen säkrade sedan socialt lugn genom mord och försvinnanden. Folkliga ledare förföljdes och fängslades. Terror utövades mot hela folket. Genom lagstiftning banades väg för den nyliberala modellen. Ekonomerna kallade den “det chilenska undret”. 

Rapporten ”Social Panorama of Latin America”, som utarbetats av Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien (CEPAL), redovisar 2017 att en procent av de rikaste i landet då ägde över en fjärdedel av landets rikedomar. Hälften av landets hushåll, med lägre inkomster, ägde endast kring två procent av landets förmögenhet.

Protesterna i Chile vill nu visa att undret inte är något annat än en girig minoritets-diktatur.  Majoritetens och naturens rättigheter sätta på undantag i ett systematiskt försök att omvandla allt till handelsvaror. Protesterna pekar på det orättvisa pensionssystemet, som dömer miljontals till ett liv i fattigdom. Demonstranterna lyfter även fram privatiseringen av hälsovårdssystemet, som hänvisar 80 procent av befolkningen till en underbemannad och dåligt utrustad offentlig sjukvård. 

Även att utbildningen gjorts till handelsvara protesterar demonstranterna på Chiles gator emot samt inte minst privatiseringen av landets vatten. Det här är en åtgärd som genomförts under diktaturen men som nu blivit extra akut. Människor, djur och växter förvägras rätten till vatten i klimatförändringarnas spår. Gruvindustrins enorma behov av vatten och jordbrukets krav ökar på problemet.   

Den nyliberala politik som testades i Chile stannade inte där. Den expanderades globalt. I Sverige har de styrande anammat  den sedan 90-talet. Den står bakom fördjupade klassklyftor, nedmonteringen av välfärden och allt större orättvisor i samhället. Liberalisering av marknaden har givit privatisering av posten, järnvägen, sjukvård och skolor. Antalet fattigpensionärer och hemlösa ökar. 

Feministiskt initiativ stöttar protesterna i Chile. Vi uppmanar alla att stödja demonstranterna i Chile, likaväl som i Libanon och varhelst i världen människor gör motstånd mot den nyliberala politiken. Vi kräver ett stopp för polisens och militärens övervåld, att undantagstillståndet upphör och utegångsförbudet upphävs. De som är ansvariga för dödsfall genom statligt våld ska dömas. Vi uppmanar Sveriges regering att kalla upp Chiles ambassadör för att uttrycka ett fördömande av de sexuella övergrepp som begåtts av säkerhetsstyrkorna i Chile samt av de kränkningar av det chilenska folkets demokratiska frihet som utövats.

Farida al-Abani,
partiledare

Jaime Gomez,
utrikespolitisk talesperson

Carmen Blanco Valer,
antirasistisk talesperson

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik