Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

1 oktober 2021

Den 29 september lyftes Coronarestriktionerna, vilket har ackompanjerats av varningar från regionala smittskyddsläkare och IVA-personal om att det riskerar att leda till ökad spridning av Covid. Vi har sett ökningar i många andra länder, och förra hösten steg antalet fall kraftigt i oktober-december. Den här pandemin är långt ifrån över. Feministiskt initiativ anser att regeringen lyft Corona-restriktionerna för tidigt.

Idag, bara två dagar senare, återinförs karensavdraget som varit tillfälligt avskaffat under pandemin. Tajmingen är häpnadsväckande dålig, och kommer högst sannolikt ytterligare förvärra smittoläget. Vi vet att många av de som är låginkomsttagare och inte har råd att stanna hemma vid sjukdomssymtom också arbetar inom kontaktyrken där smittorisken är större. De jobbar exempelvis inom vården, på restauranger och kaféer, i kollektivtrafiken, som taxiförare och i andra yrken där de inte har kunnat eller kan hålla avstånd till människor.

Feministiskt initiativ vill att karensavdraget avskaffas permanent, och redan i mars 2020 föreslog vi att det inte ska återinföras efter pandemin. Nu ser vi alltså att det återinförs trots att pandemin fortfarande pågår.

Som om detta inte vore tillräckligt illa så är vaccinationstäckningen i socialt missgynnade områden mycket lägre än i andra delar av Sverige. Som SvD:s stora granskning visar så var i månadskiftet aug/sep I ett område i västra Gårdsten i Göteborg bara 23 procent av de vuxna vaccinerade med två doser. I ett område i Rinkeby i Stockholm var bara 28% av invånarna över 65 år fullvaccinerade.

Feministiskt initiativ vill se en massiv satsning på vaccination i missgynnade områden, där belöningar används istället för piskor för att få fler vaccinerade. Det ligger i hela samhällets intresse att fler vaccinerar sig.

Alla dessa tre aspekter – för tidigt lyfta Covid-restriktioner, slopande av karensdag, och skillnader i vaccinationsgrad – riskerar att slå hårt mot redan utsatta grupper i samhället. Förutom personer i socialt missgynnade områden vill Feministiskt initiativ speciellt ta upp situationen för personer med en funktionsnedsättning eller de som har ett nedsatt immunförsvar.

Ett samhälle är aldrig starkare än hur de skyddar sina mest utsatta grupper. Feminstiskt initiativ protesterar mot regeringens förda Covid-politik.

 

Farida al-Abani, partiledare samt gruppledare i arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad

Martin Jordö, ekonomipolitisk talesperson

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik