Lotten Sunna, Riksdagskandidat för Fi 2018

Skogsbränderna visar att Sverige behöver satsa på civilförsvaret inte militären

22 juli 2018

Enligt SOS Alarm härjar det bränder på 80 platser i Sverige. Bränderna innebär stort lidande för människor, djur och natur. Världen över slås värmerekord på värmerekord. Tryggheten, säkerheten och ekonomin påverkas och tyvärr måste vi börja vänja oss vid liknande extrema händelser framöver. Vi måste också börja inse att många fler människor behöver bo i norra delen av halvklotet, till följd av klimatförändringarna.

Feministiskt initiativ vill omrusta försvaret och prioritera säkerhet för alla här och nu.

Den goda nyheten är att klimathot och andra säkerhetshot kan mötas med feministisk politik, mer samarbete och solidaritet. Nationalism och militarism är inte svaret på utmaningarna, utan accelererar tvärtom klimathot och flyktingkriser.

Läget kräver betydligt högre ambitioner i klimatpolitiken än vad något av riksdagspartierna föreslår, men även att vi ökar kapaciteten i mottagandet av människor på flykt och implementerar en uppdaterad och bredare syn på säkerhet. Bland annat krävs en beredskap att mer effektivt hantera bränder och översvämningar.

2009 la dåvarande Alliansregering fram en proposition om omställning inom säkerhetspolitiken. Denna slog fast att:

Ett brett perspektiv på utmaningar och hot måste prägla den säkerhetspolitiska analysen. Utmaningar och hot mot vår säkerhet är föränderliga, gränslösa och komplexa. Även hot i form av pandemier och miljökatastrofer kan utgöra hot mot Sveriges säkerhet. Klimatförändringar utgör ett av de allvarligaste hoten mot människors säkerhet och grundläggande levnadsvillkor.

Denna nya inriktning, som innebar en breddad syn på säkerhetspolitiken, skulle få löpa fram till år 2023 men avbröts i förtid. I den försvarspolitiska inriktningen för 2016-2020 framgår istället att Sverige ska återuppta planeringen för totalförsvaret, det vill säga att förbereda Sverige för krig.

Hotbilden som regeringen diskuterar i propositionen 2009 har inte ändrats, tvärtom har klimatproblematiken accelererat och konflikter har trappats upp med militära medel vilket lett till att vi idag har 68 miljoner människor på flykt. Trots detta har Sverige ändrat inriktning till förmån för en återgång mot invasionsförsvar, upprustning och skydd av nationen. Det är en irrationell prioritering, styrd av nationalistiska fantasier snarare än fakta.

Ett exempel är JAS. Totalkostnaden för ett JAS-plan är cirka 1 miljard kronor – lika mycket som hela budgeten för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Sverige har genom åren köpt över 200 JAS-plan.

Feministiskt initiativ vill omrusta försvaret och prioritera säkerhet för alla här och nu. Vi vill omfördela från invasionsförsvar till ett modernt insatsbaserat försvar. Från ensidiga militära verktyg mot inbillade anfall till civil beredskap inför miljökatastrofer och andra hot mot vår säkerhet.

Vi vill bland annat:

  • Avskaffa den nyligen återinförda militära värnplikten och istället satsa på en frivillig civil utbildning i krisberedskap via MSB.
  • Fördubbla anslagen till MSB och utveckla mer effektiv civil krisberedskap.
  • Se mer av utbyte och samverkan kring säkerhetshot i Europa. Det är tillsammans vi har kraften att möta pandemier, terrorism, klimathot och naturkatastrofer. Därför är vi även för fortsatt medlemskap i EU.
  • Att Sverige går före och visar vägen, både när det gäller flyktingmottagande samt grön omställning av produktion och konsumtion.

Fram till vi tar plats i riksdagen och får möjlighet att bidra till den omställning som krävs hoppas vi på mindre vind och mer regn samt att alla som kämpar med att få bränderna under kontroll får de resurser som behövs.

Luis Lineo, säkerhetspolitisk talesperson (Fi)

Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson (Fi)

Martin Jordö, ekonomisk-politisk talesperson (Fi)

Publicerat i Dala-demokraten 2018-07-20. https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/debatt/debatt-fi-skogsbranderna-visar-att-sverige-behover-satsa-pa-civilforsvaret-inte-militaren

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik