Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Signera kärnvapenförbudet istället för att leka med elden

12 juni 2018

Den internationella pressen rapporterar att ett möte ägde rum idag mellan Donald Trump och Kim Jong-Un. Dokumentet som undertecknades kallas av flera medier historiskt.

Det är bra att representanter från två länder som tillverkar kärnvapen träffas för att prata
men det är svårt att se hur ”historiskt” dokumentet är som de signerade när det inte finns något konkret åtagande för eliminering av kärnvapen i denna del av världen. Det säger ingenting om till exempel rollen som FN kommer att ha i denna process och det säger ingenting om avtalet som förbjuder kärnvapen.

Feministiskt initiativ stödjer uttalandet av ICAN om att endast en process som bygger på internationell rätt kommer att uppnå kärnvapennedrustning och fullständigt ta bort
kärnvapen från den koreanska halvön. I stället för att fokusera på ett innehållslöst dokument skulle de, om de menar allvar, signera t ex TPNW som är ett förbud mot kärnvapen och ratificera ”Nuclear Non-Proliferation Treaty” (NPT) som redan är diskuterade av det internationella samfundet.

Vi får inte glömma att både Trump och Kim Jong-Un använder sig av kärnvapen som ett
skrämselverktyg för att uppnå politiska mål i bästa patriarkala stil. De som sitter med ett finger på knappen ska inte leka med eld.

Mänskligheten behöver rusta ner för att ge freden en chans.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik