Lotten Sunna, Riksdagskandidat för Fi 2018

Sänkta skatter fixar inte pensionerna, Kristersson

20 augusti 2018

Nej, moderaterna. Sänkta skatter kommer inte att komma tillrätta med de allvarliga problem pensionssystemet lider av.

Replik på Moderaternas debattinlägg Alla pensionärer ska få sänkt skatt publicerad i Aftonbladet 2018-08-19. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/5Vqvz6/alla-pensionarer-ska-fa-sankt-skatt

Det är valspurt och partierna slår knut på sig själva för att maximera valresultatet. Pensionärerna är en stor och röststark grupp, faktiskt 27 % av alla röstberättigade i Sverige, eller nära 2 miljoner röster att vinna.

Nuvarande pensionssystem är djupt orättvist och spottar ut fattigpensionärer på löpande band. Men även de i högre inkomstskikt har alldeles för låga inkomster i relation till vad de betalat in och till vad de som jobbar får ut i disponibel inkomst.

Alla förändringar av systemet är låsta i den pensionsgrupp, bestående av sju riksdagspartier, som ska förvalta och utveckla systemet. En överenskommelse gjordes i december som var långt ifrån tillräcklig. Och nu struntar partierna i den och spottar ut luddiga löften eller löften de inte kan ge för att vinna väljare.

Moderaterna lovar faktiskt något de kan hålla om de hamnar i regeringsställning. Sänkta skatter. Det ligger utanför överenskommelsen.

Men. Låt oss vara tydliga. Sänkta skatter kommer att gynna dem med höga inkomster mest. Sänkta skatter hotar välfärden. För dem med låga pensioner räcker inte en dryg tusenlapp mer i plånboken långt.

Moderaterna nämner inte heller något om de tydliga klyftor som finns bland äldre. Skillnaderna i inkomst för kvinnor och utrikes födda, är betydligt mycket större än vad de är i yrkeslivet.

Vi behöver höja garantipensionen rejält, till 11.800, för att möta EU:s fattigdomsgräns. Vi behöver satsa på äldrevård, äldreboende, fri tandvård för pensionärer, avgiftsfri kollektivtrafik. Och vi behöver skrota pensionsgruppen och börja arbeta på ett helt nytt pensionssystem med högre pensioner i alla inkomstlägen. Men vi börjar med dem som har det sämst.

Och ja, vi vill finansiera detta med höjda skatter och avgifter. Vi har en statsbudget som post för post redovisar exakt hur vi vill finansiera detta.

För oss är pensioner inte politik som dyker upp i slutskedet av en valspurt. Vi har ett fullt genomarbetat förslag, inklusive finansiering, för ett nytt jämställt, jämlikt och hållbart pensionssystem som inkluderar alla.

Gudrun Schyman, partiledare F!

Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson, F!

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik