Ida Håkansson, Feministiskt Initiativs yngsta riksdagskandidat och kandidat till regionfullmäktige i region Stockholm. Sekreterare i Unga Feminister.

Sänkt rösträttsålder

8 september 2022

Under drygt 100 år har vi haft en så kallad allmän rösträtt i Sverige men vad betyder egentligen det? Jag och Feministiskt Initiativ tycker inte att vi kan kalla rösträtten ”allmän”, förrän alla faktiskt känner sig inkluderade i demokratin. 

En stor grupp som idag exkluderas både i de politiska rummen och demokratin i stort är unga. I genomsnitt så är förstagångsväljaren idag över 20 år när de får rösta första gången. Det har hänt otroligt mycket i samhället sedan den allmänna rösträtten infördes 1919 och i princip allt har förändrats, men inte ungas möjlighet till inflytande. 

 

Nu är det hög tid att något händer, och därför måste vi sänka rösträttsåldern till 16 år. Det är också därför jag kandiderar för Feministiskt Initiativ i årets val, för att FI vill sänka rösträttsåldern till 16 år i samtliga valen. En av mina hjärtefrågor är att politiken måste komma närmare medborgarna. De som besluten faktiskt drabbar måste veta hur de kan vara med och påverka vilka beslut som tas. Att gå och lägga sin röst på ett enskilt parti var fjärde år ska inte vara det enda som går att göra. Sänkt rösträttsålder handlar just om detta. Att få en grupp människor känna sig inkluderade i demokratin, och ge dem inflytande. 

 

18- till 24-åringar är den mest underrepresenterade åldersgruppen i politiken idag. Så vad ska vi göra åt det? Detta är ju trots att samhället säger att vi aldrig haft så engagerade unga tidigare. Unga är de som driver förändringar i vårt samhälle och tar ansvar för vår gemensamma framtid. Därför har jag bara en enda fråga till vuxenvärlden i stort, var har det gått fel? För det är inte hos de unga i alla fall. 

 

Det vanligaste, och i princip det enda, motargumentet jag möter av samhället när jag diskuterar den här frågan är påståendet, ”men 16-åringar är för omogna för att kunna fatta beslut i så viktiga frågor”. Detta är en ren lögn. Det finns ingen forskning som stödjer att det här skulle stämma. Istället säger forskningen att det inte skiljer så mycket i så kallad mognadsgrad mellan en 16-åring och en 18-åring. Vi ställer ju inte heller några krav på att en 33 åring ska vara tillräckligt mogen för att rösta, så varför ska vi göra det när det gäller unga? Dessutom, för er som fortfarande är rädda för 16-åringarna, ska jag tillägga att genom att sänka rösträttsåldern till 16 år så blir medelåldern för förstagångsväljare lite drygt 18 år. Alltså blir det mer rimligt enligt vad lagen säger idag, där de över 18 har rätt att rösta. 

 

Vi behöver fler unga i de parlamentariska rummen. Ingen är mer expert på vad unga behöver, än unga själva. Jag är helt säker på att fler kommer engagera sig i politiken om de bara blir lyssnade på och får känna sig hörda. Unga måste få känna att deras röst faktiskt spelar roll. Genom att lyssna på unga, och inkludera unga i demokratin, kommer vi också att öka valdeltagandet långsiktigt, det säger forskningen. Det kommer alltså hjälpa samhället i stort. Att vi inte redan har gjort detta gör mig förundrad.

 

Kort och gott, det är dags att något händer i kampen att förnya och tillgängliggöra demokratin. Sluta vara rädda för unga och vad vi kan göra. Förändring är inte något farligt utan något bra, för med förändring kommer möjligheter. Sänk rösträttsåldern till 16 år i samtliga val. 

 

Ida Adlerberth Håkansson 

Feministiskt Initiativs yngsta riksdagskandidat och kandidat till regionfullmäktige i region Stockholm. 

Sekreterare i Unga Feminister.

 

Siffror och inspiration är taget från Youth 2030 Movement och störredemokrati.nu.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik