Luis Lineo, Säkerhetspolitisk talesperson och partistyrelseledamot

Säkerheten, asylpolitiken och jämställdheten

17 augusti 2018

Dessa 3 frågor vill jag driva när vi tar plats i riksdagen:

1. Mänsklig säkerhet

Säkra människors trygghet och säkerhet här och nu. Frihet från allt våld (mäns våld, våld i nära relationer och hedersvåld), civil beredskap och krisberedskap för naturkatastrofer pga klimatförändringar, digitala attacker och terrorism.

2. Human asylpolitik

Permanenta uppehållstillstånd, familjeåterförening och amnesti av humanitära skäl för de som väntat länge.

3. Engagera fler pojkar och män för jämställdhet

Att ta mer ansvar för vård i nära relationer och för det obetalda hushållsarbetet. Bryta med de destruktiva manlighetsnormerna, förebygga våld och främja god psykisk hälsa genom t ex samtalsgrupper på arbetsplatser, killgrupper i skolor och pappagrupper i vården.

#klartvikan #taplats

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik