Annelie Nordström, Riksdagskandidat för Fi 2018

Så stärker vi välfärdsarbetarnas villkor

16 juli 2018

Vår tids arbetare är kvinna och utlandsfödd. Nu måste detta också synas i praktisk politik, skriver Gita Navabi och Annelie Nordström, Feministiskt initiativ.

Första maj är förbi. Under banderoller, fanor och plakat har en bred arbetarrörelse demonstrerat för rättvisa. Hur skapas den förändring vi vill se?

Sverige har en starkt etniskt och könssegregerad arbetsmarknad, vilket avspeglar sig i lönesättning och arbetsvillkor. Var tredje anställd inom vård och omsorg och hela hälften av alla städare har utländsk bakgrund.

Det kvinnokodade omsorgsarbetet är vår tids mest arbetsintensiva och tunga arbete, där villkoren även är sämst. Vår tids arbetare är kvinna och utlandsfödd.

De som bär upp vår välfärd har lägre löner, otrygga anställningar, ofrivillig deltid och hög arbetsbelastning där hot, våld och sexuella trakasserier blir allt vanligare, lägre pension och hälsorisker.

I Kommunalarbetaren (KA) beskrevs nyligen skillnader i löneutveckling mellan undersköterskor och vaktmästare/fastighetsskötare. Det visar sig att trots rejäla lyft som undersköterskorna fick i avtalsrörelsen 2016 har de redan sprungits om av vaktmästarna i de flesta kommuner.

KA:s undersökning visar att riksgenomsnittet för en undersköterskas lön är 25 341 kr i månaden och för en vaktmästare 25 739 kr. Skillnaden är 398 kr i månaden, vilket blir 4776 kr om året och 191 040 kr under ett arbetsliv på 40 år.

Störst är skillnaden i Åtvidabergs kommun, som styrs av Socialdemokrater och Moderater i koalition. Här tjänar undersköterskorna 26 155 kr, men vaktmästarna 30 513 i månaden. Skillnaden 4 358 kr i månaden blir 52 296 per år och 2 091 840 kr över ett arbetsliv om 40 år.

Trots att kommuner, landsting och regioner är de största arbetsgivarna inom omsorgsarbetet och trots att undersköterska redan är ett av de största bristyrkena agerar inte politikerna för att göra yrket attraktivt. Passivitet är ett effektivt sätt att göra motstånd utan att behöva utan stå upp för sina handlingar.

Vår slutsats är att det är just det som ansvariga politiker sysslar med här. Att skylla på marknadskrafter håller inte. Om det är svårt att få tag på kompetenta vaktmästare finns knappast heller ett överskott av undersköterskor.

Omsorgssektorn har den högsta andelen korta visstidsanställningar. Det gäller såväl privata vårdföretag som kommuner och landsting. Hela 42 % av barnskötarna i förskolan och 33% av undersköterskorna i äldreomsorgen är visstidsanställda. Även ofrivillig deltid är utbredd, trots ambitionen heltid som norm.

På underbemannade arbetsplatser orkar många inte heltid, utan går ner i tid för att hinna hämta på förskolan och sköta det obetalda hemarbetet. Vid hot, våld och sexuella trakasserier innebär dessa osäkra villkor att ditt arbete kan hänga löst om du skulle säga ifrån.

I det kvinnokodade yrket boendestödjare på gruppbostäder och i hemtjänsten är personalen helt skyddslös. De får utstå att bli rivna, spottade på och slagna. Många utsätts för rasistiska kommentarer. Ofta arbetar de ensamma på kvällar och nätter. De skador de åsamkas klassas sällan som arbetsskador och de faller mellan stolarna på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Allt detta går att förändra genom aktivt personalpolitiskt arbete i kommuner, landsting och regioner samt genom lagstiftning. Bland våra fullt finansierade förslag är:

  • Inrätta en jämställdhetsfond och se till att Medlingsinstitutets direktiv omformuleras, med uppdrag att skapa jämställda löner. Värdediskriminerade kvinnokodade yrken bör få mer än märket.
  • Stryk allmän visstidsanställning ur lagen om anställningsskydd.
  • Sänk normalarbetstiden successivt till 30 timmar/vecka.
  • Inled en stor satsning på utbildningar för bristyrken för att trygga kompetensförsörjning i samtliga branscher och delar av landet, även i gles- och landsbygder.
  • Säkerställ nolltolerans mot sexuella trakasserier och ofredanden på alla arbetsplatser, genom antidiskrimineringsombud på alla skolor, våldsförebyggande arbete, stärkt tillsyn av arbetsgivare och lärosäten och sanktionsmöjligheter mot chefer.

Hot och våld inom vård och omsorg måste få ett slut. Ett första steg är att så många som möjligt har yrkesutbildning, är tillsvidareanställda på heltid och att bemanningen är bättre tilltagen. Självklart ska alla ha arbetskläder.

Kan vi ha världens bästa välfärd? Kan vi säkra trygga villkor, jämställda löner och tryggare arbetsplatser för de som bär upp hela vår gemensamma välfärd? Klart vi kan!

Gita Nabavi

Annelie Nordström

 

Publicerad på Dagens arena 2018-05-09, http://www.dagensarena.se/opinion/fi-sa-starker-vi-valfardsarbetarnas-villkor/

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik