Denise Cresso, Funktionsrättspolitisk talesperson

Rätten till ett liv utan våld

18 maj 2018

LSS, #metoo och handikappersättning - hur hänger det ihop? Att leva i en relation innebär att vi hjälps åt för att vardagspusslet ska gå ihop. Det är självklart. Men när en partner i en relation blir beroende av den andra, sviktar jämställdheten. Rätten till självständighet ska finnas oavsett i vilken relation personerna befinner sig. Om samhället bidrar till att en person hamnar i ett beroende till en partners godtycke, då försvinner självständigheten.

Dagens neddragningar av stödet för personer med normbrytande funktionalitet
(funktionsnedsättning) är skrämmande. Det har många vittnat om. Konsekvenserna för de kvinnor som lever i en relation, där mannen är den som ger vardagsstödet, är att stödet lätt blir villkorat. Det handlar inte enbart om rättigheten att till exempel få handla när, var och vad jag vill, utan det handlar även om rätten att ta med barnen till ishallen, museet eller träningen. Alltså sådant som de flesta föräldrar gör.

Utan stöd från samhället via LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), personlig assistans eller ledsagning blir dessa självklarheter inte genomförbara, utan jämställdheten försvinner. Om partnern inte vill eller kan blir det inga aktiviteter med barnen. Den som inte ensam klarar att utöva aktiviteterna får lättare att backa och hålla tyst om de gliringar hon får höra om hur tröttsam hon är att leva med.

Jaha, säger du. Handikappersättningen då? Ja, det är rätt mycket som inte är självklart när en
person med synnedsättning och ledsagare ska göra något. Alla inträden till museer,
utställningar, biofilmer och teaterföreställningar betalas inte självklart av de kommuner som
beviljar insatsen ledsagning. I vissa kommuner kostar ledsagning 310 kronor i timmen. Det
kan bli dyra utflykter.

Jag måste själv betala för en ledsagare, om jag vill delta i ett möte som anordnats för alla dem som varit med och startat #metoo-uppropen. Kommunens ledsagare får nämligen sällan lämna kommunen eller stadsdelen. Det heter att ”insatsen ska ske i närområdet”, trots att den ges för att bryta social isolering.

De döva kvinnor som kom till mötet för alla dem som startat #metoo skulle kanske kunnat
lägga ihop den månadens handikappersättning och köpt in en teckentolk, när nu samhället inte kunde ordna någon. Då hade de också kunnat ta del av vad Åsa Regnér sa på mötet.

Av samma skäl behövs stödet även på en arbetsplats. ”Kan inte dina arbetskamrater hjälpa dig?” och så är vi där igen, i att bocka och buga och vara tacksamma. I att kanske inte orka säga ifrån när någon tar sig friheter.

Feministiskt initiativ ställer sig bakom de funktionshindersförbund som ställer krav på rätten till ett självständigt och jämställt liv utan våld.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik