Gunno Gunnmo, Rätts- och kriminalpolitisk talesperson

Rätt parti

11 juni 2018

Feministiskt initiativ är inte ett missnöjesparti, men rätt parti för oss som är missnöjda med att demokratin vanvårdas, att nazister tillåts kränka judar – en av landets fem nationella minoriteter - och alla oss som tror på alla människors lika värde.

Rätt parti för alla som inte tror på hårdare tag, för oss som oroas över militär upprustning och av att Sverige deltar.
Rätt parti för er som tycker det är en skam att antalet ”fattigpensionärer” ökar, att barn vräks, att de ojämlika lönerna kvarstår och att de som har mycket får mer och de som har lite får mindre.
Rätt parti för den som förstår att globalisering gäller mer än kapitalet.
Rätt parti för den som inser att vår miljö är en ödesfråga som sträcker sig längre än till valtaktiska utspel. Mycket längre.
Rätt parti för den som inte vill se militär i förorterna.
Rätt parti för den som vill ha högskoleutbildning för poliser och forskning om polisarbete. Bra polisarbete.
Rätt parti för den som vill ha en poliskår som representerar flertalet grupper i samhället.
Rätt parti för oss som ser att politiken behöver förnyas.

Feministiskt initiativ är rätt parti, för alla, säkra och osäkra.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik