Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Att George var svart har all betydelse – rasism dödar!

29 maj 2020

George Floyd har mördats av en polis i USA. Han dog inte bara, han mördades. Och tyvärr är George bara en av många svarta som fallit offer för polisens våld.

Varför ska ett politiskt parti i Sverige uppmärksamma mordet av en okänd amerikansk medborgare kanske någon undrar nu? Jo för det handlar inte bara om ett mord. Det är inte inte någon slump utan ett brott med tydlig strukturell karaktär. Att George var svart har all betydelse.

Att bli skjuten av en polis borde inte vara den vanligaste dödsorsaken bland unga svarta män i USA men det är tyvärr realiteten. Nu är det många som reagerar och känner att det får vara nog. Människor demonstrerar för att de vill få ett slut på detta. Fall efter fall, hashtag efter hashtag, porträtt efter porträtt målas av de som fallit offer för polisens brutalitet och för rasismens våld och acceptans.

Feministiskt initiativ tänker aldrig acceptera den institutionaliserade rasismen och den strukturella diskrimineringen som tillåts fortsätta och som av många i dagens politiska rum inte erkänner. På samma vis som världen stannar upp för att göra allt för att stoppa spridningen av ett dödligt virus bör vi se samma fara med rasismen som skördar många liv varje år. Vi har läst om hur svarta amerikaner löper tre gånger större risk att dö i covid-19 jämfört med vita. Rasism dödar direkt och indirekt. Liknande mönster kan vi se även i Sverige. Våra institutioner diskriminerar svarta människor och vi vet att svarta både har kortare förväntad livslängd och svårare att få jobb jämfört med andra med samma kompetens. Vi vet också från fler studier att polisen rasprofilerar människor och inte gör tillräckligt för att motverka den strukturella diskriminering och särskilda granskning som svarta och bruna kroppar utsätts för.

Polismyndigheten kan inte få granska sig själva, särskilt med sitt våldsmonopol. Det handlar om att bygga förtroende hos medborgarna, förändra farliga strukturer och på ett transparent sätt lösa fall där poliser själva är misstänkta förövare. Därför vill vi: Inrätta en, från polisväsendet helt fristående, organisation för utredning av brott där poliser är misstänkta gärningsmän. Att särskilda enheter bildas som hanterar hatbrott inom polisen. Att alla verksamma inom rättsväsendet ska genomgå en obligatorisk utbildning med könsmakts-, antirasistiskt och hbtq-perspektiv som att kurser inom dessa områden ska bli obligatoriska på alla juristutbildningar och i polisutbildningen. Polisutbildningen måste även innehålla kunskap om bemötandet av brottsdrabbade.

 

Farida al-Bani, partiledare
Carmen Blanco Valer, antirasistisk talesperson

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik