Sara Malm, Miljö- och klimatpolitisk talesperson för Fi 2020-2021

Privata strandtomter istället för strandskydd när Centern och Miljöpartiet kompromissar

18 november 2021

När Centern och Miljöpartiet ska kompromissa om strandskydd och skogen blir resultatet en neoliberal röra, typisk för vår samtid.

Som en röd tråd för de föreslagna lagändringarna ligger privatisering och minskad kontroll. Staten drar tillbaka strandskydd till förmån för privatiserade strandtomter i gles- och landsbygd. Staten slutar kartlägga nyckelbiotoper och slutar ställa krav på markägare och skogsindistri. I sammanhanget är det de privata markägarna och skogsindistrin som kammar hem de ekonomiska vinsterna, på bekostnad av artrikedom i brynzoner såväl som i skogar och med minskad tillgång till stränder för allmänheten. Svävande ord om bättre förutsättningar för hyggesfritt skogsbruk är välkommet men för oklara för att se om det får genomslag. Desto tydligare talar det fortsatta språket om ekonomisk avkastning i skogen, utförsäljning av Sveaskogs skog och minskade krav på privata ägare av skogsmark.

Feministiskt initiativ arbetar för att:

  • Naturens rättigheter ska införas i regeringsformen.
  • Strandskyddet ska skärpas.
  • Statligt ägda Sveaskog ändrar sitt ägardirektiv till att prioritera biologisk mångfald istället för dagens övergripande mål om ekonomisk avkastning.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik