Annelie Nordström, Riksdagskandidat för Fi 2018

Politiskt nytänk akut efter Nya Karolinska

16 juli 2018

Nya Karolinska är en katastrof både ur patient-, personal- och ur ekonomisk synvinkel. De politiskt förtroendevaldas främsta uppgift är enligt kommunallagen att hushålla med skattebetalarnas pengar. Den paragrafen har de tydligen inte läst, de borgerliga partierna som styrt Stockholms läns landsting de senaste mandatperioderna.

Stockholms läns landsting har den högsta skatten av alla landsting men absolut inte den bästa vården. Med så mycket pengar borde det varken vara trångt på akutmottagningarna, brist på vårdplatser, väntetider till cancervård och transvård eller svårigheter att hitta ett BB att föda på. Med så mycket pengar på så begränsad yta som Stockholms län borde allt flyta på och befolkningen vara nöjda.

Men så är det inte i dag. En undersökning som SVT gjort visar att sjukvården är den viktigaste frågan för Stockholmarna och att 15 procent av väljarna är säkra eller ganska säkra på att de vill byta parti, framförallt på grund av hur nuvarande majoritet har hanterat affärerna kring Nya Karolinska.

När vi i Feministiskt Initiativ förberedde oss för att ställa upp i valet till Stockholms läns landsting bjöd vi in olika organisationer och patientgrupper samt personal till samtal, för att lyssna och lära.

Det är bra och sunt, så ska demokratin fungera. Vart fjärde år har vi alla möjlighet att välja bort de politiskt förtroendevalda som vi är missnöjda med och välja till de som vi tror kan fatta bättre beslut. De mest missnöjda med nuvarande styre är de äldre och de som arbetar i vården.

När vi i Feministiskt Initiativ förberedde oss för att ställa upp i valet till Stockholms läns landsting bjöd vi in olika organisationer och patientgrupper samt personal till samtal, för att lyssna och lära.

Vi förstod ganska snabbt att anledningen till köer och stängda vårdplatser egentligen handlar om brist på personal.

Så många har nu sagt upp sig att det inte längre går att upprätthålla en värdig vård. Om det ska vara möjligt att locka dem tillbaka krävs att landstinget styrs av politiker som personalen har tillit till, att byråkratin får stå tillbaka för vården och att personalpolitiken förbättras avsevärt för alla vårdanställda.

Här har Feministiskt initiativ den sundaste, mest hållbara och moderna politiken av alla. Vi vill föra en aktiv personalpolitik för att hälso- och sjukvården ska fungera för patienterna.

För aldrig förr har det varit möjligt att bota och behandla så många svårt sjuka som nu. Den medicintekniska utvecklingen har verkligen gått framåt, men utan kunnig personal som kan använda tekniken och ge adekvat omvårdnad kommer framstegen ändå inte patienterna till del.

Vi ordinerar därför rejält höjda löner, bättre arbetstider och ökad bemanning. På så sätt kommer fler att stanna eller komma tillbaks som anställd i landstinget, och fler kommer att lockas till att utbilda sig till vårdyrken.

Feministiskt initiativs landstinggrupp genom
Annelie Nordström, första namn på F! landstingslista

Publicerad i Norrtelje tidning, 2018-07-12. https://www.norrteljetidning.se/artikel/opinion/debatt/politiskt-nytank-akut-efter-nya-karolinska

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik