Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Permanenta uppehållstillstånd

23 juli 2020

I riksdagen arbetar just nu en migrationspolitisk kommitté på att ta fram ett förslag till hur Sveriges framtida migrationspolitik ska se ut. En av de viktiga frågorna kommittén har instruerats att ta ställning till är om personer som får asyl i Sverige ska få tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd. Feministiskt initiativ anser att permanenta tillstånd är det enda rimliga svaret.

Någons hus har brunnit ned och personen behöver någonstans att vara i några månader medan det byggs upp igen. I en sådan situation är det naturligt att komma överens om en tillfällig lösning på var personen ska bo någonstans. Ungefär så försöker en del motivera tillfälliga uppehållstillstånd. Det finns flera anledningar till att det är fel utgångspunkt.

Dels vet vi väldigt sällan hur länge någon skulle behöva stanna här innan det skulle vara säkert att återvända, det har oftast visat sig vara väldigt långa tider. Det är till exempel nio år sedan kriget i Syrien startade. Inte många föreslår heller att den som fått asyl ska behandlas som en tillfällig gäst. Det pratas om integration och att personen ska lära sig svenska och samhällskunskap och i bästa fall funderas det på hur samhället kan släppa in personen och låta den vara med. Då kan inte Sverige plötsligt vända på en femöring och säga att vi har visserligen sedan flera år tillbaka velat att du ska lära dig svenska, men att vi nu har ångrat oss och du måste åka härifrån. Det är respektlöst mot både individen och mot samhället.

Tillfälliga tillstånd gör det också svårare att vara i Sverige och att hitta en plats här. Det kan handla om hur andra bemöter dig, som sjukvårdspersonal som nekar dig behandling för att de inte vet om du kommer att vara här så länge som behandlingen kräver. Eller kanske du själv tvekar om du verkligen borde försöka bli helt frisk, om du då riskerar att tvingas iväg till Afghanistan. En del kommer att tveka om de verkligen borde satsa på att skapa ett hem i Sverige och varför skulle de inte tveka när Sverige tvekar om de ska få vara här?

Vägen till att få permanenta tillstånd i migrationskommitténs förslag ser ut att bli att skaffa ett fast jobb. Kanske också att lära sig tillräckligt mycket svenska och samhällskunskap. Vi får hoppas att det kommer att kunna finnas undantag för de som inte har någon chans att få ett fast jobb eller att lära sig ett språk. Men även om det skulle finnas sådana undantag så blir det just framförallt de mest sårbara som riskerar att drabbas. Samma personer som antagligen skulle ha svårast att klara sig om de tvingades iväg. 

Det innebär även en stor osäkerhet i att införa tillfälliga tillstånd. Personer som anses behöva skydd får en skyddsstatus. Har du en sådan status får du uppehållstillstånd. Nu ska det tittas på om den kan tas bort varje gång som tillståndet förnyas. Vilka som kommer att stanna är svårt att säga, vi har ju inte gjort precis så här förut. Men det kommer att göra utsatta personer ännu mer utsatta. Det rimliga är istället att hålla  ihop samhället genom att försöka göra det enklare för de som bor här att finna sin plats. Det är extra viktigt för de som inte har några bra alternativ.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik