Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Öppna spärrar och öppna gränser

22 maj 2018

I vår budget satsar vi på avgiftsfri kollektivtrafik för alla och en migrationspolitik värd namnet. Det går att göra både vilket F!/vi visar i vår statsbudget.

Till skillnad från (S) så är vi redo att öka det offentligas intäkter för att satsa på sådana nödvändiga reformer. Avgiftsfri kollektivtrafik (nolltaxa) handlar om att rädda vårt klimat, men också om ekonomisk omfördelning och är ett medel för att bryta segregationen. Genom att jämställa kollektivtrafiken med annan grundläggande infrastruktur och finansiera den fullt ut med skattemedel ökar mobiliteten för personer med låga inkomster, med ökad jämställdhet och jämlikhet som följd. Att satsa på kollektivtrafik ger på sikt stora samhällsekonomiska vinster.

Under nästa mandatperiod vill F! satsa 6 miljarder för att underlätta för kommuner och landsting över hela Sverige att börja resan mot fri kollektivtrafik. Det finansieras mer än väl av en högre klimatskatt på flyget (+4 mdr) och genom att införa de åtgärder för förändrat reseavdrag för privatbilism som SOU 2017:1 föreslagit (+7 mdr).

Feministiskt initiativ har en också en vision om en värld med öppna gränser. På vägen dit måste vi värna om de mänskliga rättigheter som vi gemensamt beslutat. I detta ingår asylrätten. Att söka skydd från krig och terror är en grundläggande rättighet och inte något vi kan förhandla med. Nuvarande regering har istället valt att strypa möjligheterna för människor som flytt på liv och död, att söka skydd och stöd i Sverige. Regeringen har under mandatperioden genomfört åtgärder för att minska antalet asylsökande i Sverige. Följden har varit påtvingat lidande för enskilda utan någon påtaglig fördel för någon tredje part. Detta måste ändras. Feministiskt initiativ vill se att Sverige står upp för asylrätten och genomför en rad åtgärder för en mer mänsklig migrationspolitik. Därför vill F! se en stärkt asylrätt: Ökat antal kvotflyktingar, återinförande av familjeåterförening, amnesti för asylsökande som väntat länge.

Det går att göra både och och vi ska aldrig ställa barn mot varandra.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik