,

Om bilbränder och maskulinitet

14 augusti 2018

Det är med sorg och bedrövelse vi vaknar till nyheten att ett 80-tal bilar satts i brand på olika ställen i väst-Sverige. Filmer från Göteborg visar maskerade män som metodiskt och planerat tänder eld på parkerade bilar.

Våra tankar går till alla de som drabbats, antingen direkt eller genom den otrygghet som uppstår.

Dagen efter fylls social media och tidningar av spekulationer. Plötsligt ”vet” alla att det är gängkriminella som har inträdesprov, att det är nynazister som vill påverka debatten inför valet eller annan favoritförklaring. Sådana spekulationer gynnar ingen, och det påminner om många andra situationer där rykten blåses upp till sanningar.

En sak som vi dock tror de allra flesta håller med om är att det är män som utfört detta. Det är inte en spekulation så mycket som en statistisk sanning.

För våldsbrott och bilbränningar är ett mansproblem i samhället, och sådana här brott begås nästan alltid av unga män i grupp. Det gäller oavsett om det är ungdomskriminella, fotbollshuliganer eller för nynazister.

Att det är män som utfört dessa handlingar är så självklart för allmänheten att det inte ens tas upp i debatten. För mannen är fortfarande norm i samhället. Men det börjar ändra på sig – det är dags att diskutera vilka skadliga manlighetsideal dessa bilbrännare har vuxit upp med, och vilka de odlar i sin grupp.

Feministiskt initiativ som parti har som grund att bryta mäns våld – att motverka de skadliga maskulinitetsideal som gör att unga pojkar fostras in i att använda eller hota med våld och förstörelse.

Inget annat svensk parti vill satsa lika mycket resurser på våldspreventivt arbete som FI, både på riksplan och i kommunen.

Det handlar om massiva satsningar på socialtjänst, på skola, på närpoliser och på de organisationer som arbetar mot våld. Det är enbart så vi långsiktigt kan undvika att fler unga män varje år fostras in i destruktiva manlighetsideal och våldsanvändning.

Samtidigt med arbetet med könsroller måste det breda ekonomiska och sociala arbetet ske – att minska klassklyftor, att bygga bort bostadssegregation, att öka det allmännas resurser i de ”utsatta” (läs: ”missgynnade”) områdena. Om bara 30% av eleverna i 9:e klass i en skola går ut med godkända betyg så är det samhället som svikit dem. De förtjänar samma chans som andra i livet – och då måste vi våga höja skatten och satsa på det. För annars fortsätter samhället glida isär.

Vi accepterar inte att skadliga maskulinitetsideal tillåts göra staden osäker. Fi Göteborg kommer i kommunfullmäktige att arbeta för att kraftigt stärka arbetet mot våld i hela kommunen.

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik