Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Stoppa vapenexporten för att ge konflikthantering nya lösningar bortom de militära

4 juli 2018

Jaime Gomez Alcaraz debatterar gärna med Margot Wallström i Almedalen. Han vill att frågan om vapenexport såväl som frågan om kärnvapenavtal ska få mycket plats. Jaime Gomez Alcaraz står som Feministiskt initiativs sextonde riksdagskandidat vid valet i september.

– Jaime, vad ser du fram emot med Almedalen?

Jag vill se ett levande civilsamhälle som med ord och handlingar säger stopp till rasismen och fascismen.

Vilka frågor vill du ska få ta mest plats på Almedalen och varför?

Frågan om vapenexport är aktuell och lyfter upp behovet av att sätta stopp till export av vapen. Att göra det är viktigt för att vi ska kunna hantera konflikter utan militära medel. Kärnvapenavtal är också en viktig fråga att diskutera för att hitta vägar som möjliggör att Sverige ratificerar avtalet utan inblandning av USA.

Om du fick ta en debatt med någon på Almedalen, vem och varför?

Med Margot Wallström. Jag skulle vilja fråga henne varför hon inte ser sambandet mellan stopp av vapenexport och en feministisk utrikespolitik.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik