Teysir Subhi, Partiledare, kommunpolitiker & riksdagskandidat 2022.

Feministiskt initiativ stödjer kampanjen Nej till marknadshyra!

18 mars 2021

Marknadshyra leder ofelbart till högre hyror för bostäder, enligt en undersökning från Hyresgästföreningen skulle införandet av marknadshyror innebära kraftiga hyreshöjningar på 50% eller mer. Det får stora konsekvenser för många hyresgäster när hyresvärden kan bestämma hyran utan förhandling.

Coronapandemin har med all önskvärd tydlighet visat hur viktig bostaden är, och att trångboddhet kan vara förödande. När hyror stiger tvingas många människor flytta till mindre lägenheter, vilket innebär hälsorisker ur smittskyddssynpunkt men även genom att psykisk ohälsa bland unga ökar och studieresultaten försämras av svårigheterna att läsa läxorna hemma.

Det sistnämnda ökar i sin tur risken för unga att hamna i utanförskap och i förlängningen i kriminalitet.

Marknadshyror ökar segregationen!

När allt större del av hushållets ekonomi måste läggas på hyran tvingas människor allt längre bort från stadskärnorna, där bara de som har det gott ställt kan bo kvar. Gentrifieringen av förorterna ökar när hyrorna höjs även där, och många som bor där i dag tvingas flytta ännu längre ut eller till andra kommuner. Städer blir platser där bara vissa människor kan bo.

Feministiskt initiativ vill ha ett samhälle för alla, där bostad är en rättighet och inte något som bara de rika har råd med. Därför stödjer vi kampanjen Nej till marknadshyra.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik