Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Nedrustning, Västsaharas erkännande och 15 000 anledningar

17 augusti 2018

Dessa 3 frågor kommer jag att driva när vi tar plats i riksdagen:

1. Arbeta för att Sverige ratificerar* FN:s kärnvapenkonvention som förbjuder kärnvapen

Det finns 15 000 kärnvapen i världen. Det är 15 000 anledningar för att signera konventionen.

2. Arbeta för att erkänna Västsahara som en fri och självständig stat

Västsahara har benämnts som världens sista koloni och landet har varit under ockupation i mer än 40 år. Sverige ska verka för att Marockos ockupering upphör.

3. Arbeta för att inrätta ett Institut för global nedrustning och icke-spridning

För att driva fram frågan och arbeta för global nedrustning och icke-spridning behövs en organisation som samordnar olika typer av insatser. Det är med konkreta åtgärder som världen har en chans att nedrusta.

Reds anm: * Att ratificiera innebär att en stat binder sig juridiskt till en internationell överenskommelse genom att skriva under ett avtal.

#klartvikan #taplats

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik