Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Nedrustning är den enda vägen mot fred och mänsklig säkerhet

26 september 2021

Idag (den 26 september) är det FN:s dag för ett totalt avskaffande av kärnvapen

Ett bra tillfälle för att påminna om att den 7 juli 2017 antog 122 länder i FN ett legalt bindande avtal som förbjuder kärnvapen. Utanför avtalet stod de flesta NATO-länderna och de stora kärnvapenländerna Ryssland, USA, Frankrike, Storbritannien och Kina. Den 22 januari 2021 trädde avtalet i kraft och det är idag en juridiskt bindande del av folkrätten.

Många organisationer från det civila samhället, inte minst kvinno- och fredsrörelsen, har drivit frågan om ett förbud mot kärnvapen runt om i världen. Regeringen som sägs föra en ”Feministisk utrikespolitik” har gång på gång avfärdat att signera avtalet som förbjuder innehav, användning och utveckling av kärnvapen samt aktiviteter som skulle bidra till spridning. I bakgrunden skymtar ställningstaganden från både det militära försvaret och oppositionen att inte gå mot USA:s krav att inte ratificera för det kan skada samarbetet med NATO. Det skulle vara en katastrof för Sverige om vår utrikespolitik avgjordes i korridorerna på USA:s försvarsdepartement. Vi kan inte utforma vår utrikespolitik utifrån USA:s militära intressen.

Fram tills att Sverige ratificerar avtalet kommer Feministiskt initiativ att stödja alla organisationer från det civila samhället, inte minst kvinno- och fredsrörelsen, som driver frågan om avskaffande av kärnvapen runt om i hela världen. Tillsammans kommer vi att fortsätta trycka på för ett totalt avskaffande av de cirka 15,000 kärnvapen som utgör ett hot mot mänskligheten. Världen behöver inte kärnvapen, världen behöver nedrustning och fred.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik