Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

När kriget är ett faktum är det dags för mobilisering för fred

24 februari 2022

Ryssland har invaderat Ukraina och antal döda räknas redan. En fruktansvärd utveckling på en konflikt som borde lösas med diplomati om de inblandade parterna hade haft politisk vilja. 

Feministiskt initiativ fördömer invasionen av Ukraina som den ryska regimen genomförde idag och uppmanar de parter som är inblandade i den militära konflikten att respektera civilbefolkningens liv i enlighet med folkrättens normer. 

Alla inblandade parter, inklusive Nato, agerar med militarismens glasögon på. Den globala militarismen är en av de främsta orsakerna till död och konflikt, fattigdom och ofrivillig migration, sönderslagna samhällen och miljöförstöring. Militarism är det ultimata patriarkala förtrycket. Än en gång prioriteras så kallad territoriell säkerhet före mänsklig säkerhet. Och ännu en gång bidrar militarism till en våldsspiral som är nära kopplad till stereotypa och destruktiva maskulinitetsnormer.

Det är välkänt hur konflikter börjar snabbt men är desto svårare att stoppa. I de flesta fall avslutas de vid ett förhandlingsbord. Det vill säga, det som inte gjordes i början oftast görs i slutet när det redan finns tusentals civila offer. 

Feministiskt initiativ uppmanar svenska regeringen att inte normalisera en berättelse som motiverar Sveriges deltagande i Nato. Vi har flera gånger sagt och kommer fortsätta att säga: Nato bygger på militära medel inklusive kärnvapen. Att Sverige närmar sig Nato minskar inte hotbilden mot Sverige – tvärtom kommer den att öka – liksom risken att vi dras in i krig. Feministiskt initiativ kräver att regeringen aktivt driver en politik för avspänning, nedrustning och diplomati och samtidigt arbetar för att ta emot de flyktingar som detta fruktansvärda krig skapar. Vi måste alltid visa vår solidaritet med människor på flykt från krig och förtryck.

Nu när kriget är ett faktum är det dags att fördubbla våra ansträngningar för att uppnå fred. Vi uppmanar det civila samhället och dess organisationer att aktivt mobilisera sig för en vapenvila och ett fullständigt upphörande av den militära konfrontationen äger rum. Nato är inte lösningen för det handlar inte om att välja mellan två imperialistiska stormakter. Det går inte att kriga sig fram till fred.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik