Gita Nabavi, Riksdagskandidat för Fi 2018 & partiledare 2018-2020

Möte med #metoo-upprop om vården

14 augusti 2018

Igår träffade jag #metoo-uppropen Om ni berättar lyssnar vi och Inte Din Hora för att lyssna på deras erfarenheter och förslag kring behandling av särskilt utsatta kvinnor.

Kvinnor som ofta lider av PTSD eller andra psykiska besvär till följd av traumatiska upplevelser av sexuella övergrepp. Jag fick med mig mycket matnyttigt i deras tankar om de omfattande behandlingsbehoven och de stora problem som finns med att i synnerhet socialt utsatta kvinnor inte erbjuds adekvat behandling, om de alls får någon! Vi samtalade också om hur vården borde fungera och organiseras – och förhoppningsvis fick de med sig att mäns våld mot kvinnor är en högt prioriterad fråga för Feministiskt initiativ, liksom stora satsningar på sjukvården och sjukvårdens personal.

Feministiskt initiativ ställer sig bakom alla de krav som #metoo-rörelsen gemensamt förde fram och driver många relaterade frågor. Eftersom mötet främst handlade om sjukvården passar jag på att lyfta några av de vårdrelaterade frågor vi driver här:

🔊 Det ska vara obligatoriskt med genus- och hbtq-perspektiv och antirasistiskt perspektiv i samtliga vårdutbildningar.
🔊 Samtliga vårdutbildningar ska ge beredskap för att motverka diskriminering och främja ett gott och likvärdigt bemötande.
🔊 Fi förespråkar en rekommendation där vårdpersonal ställer frågor om våldsutsatthet.
🔊 Öka resurserna till arbetet mot mäns våld mot kvinnor, samt våld i andra nära relationer, både inom psykiatrisk vård och inom hälso- och sjukvården i stort.
🔊 Satsa på specialiserade team för att hantera våld i nära relationer inom socialtjänst, sjukvård och psykiatri.
🔊 Utöka forskning kring olika former av självskadebeteende bland kvinnor.
🔊 Alla som vistas i Sverige ska ha tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor.
🔊 Öka resurserna till verksamheter som arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa.
🔊 Öka resurserna och öka personaltätheten inom vården, i synnerhet primärvård och psykiatri. Det är ofta orimligt långa köer för psykologisk, psykiatrisk och psykosocial utredning och behandling – om det alls finns tillgång till psykiatriker, psykolog, psykoterapeut eller kurator.

➡️ Läs mer om vår politik och hur vi finansierar reformerna på: https://feministisktinitiativ.se/

Syntolkning: Gruppfoto med Ida från #InteDinHora, Amanda Simonsson från #Omniberättarlyssnarvi, jag samt Charlotte Ulfsparre från #Omniberättarlyssnarvi. Turkos vägg i bakgrunden.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik