Annika Nylén, Utbildningspolitisk talesperson

Modersmålsundervisning viktigt för en likvärdig skola

21 februari 2021

Idag den 21 februari uppmärksammar vi Modersmålens dag.

UNESCO inrättade dagen för sprida det faktum att människor över hela världen utvecklar kunskap och färdigheter i högre grad om de får använda sitt modersmål i hemmet, i samhället och i utbildningen.

 

För Feministiskt initiativ är modersmålsundervisning av god kvalitet en viktigt del av en likvärdig och inkluderande skola för alla elever. Låt därför varje dag bli en dag för att lyfta och uppmärksamma hur berikande ett flerspråkigt samhälle är. För var och en av oss.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik