Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Militarismen bekämpar inte coronaviruset

1 april 2020

Militärövningen Aurora 20 beräknas kosta cirka 660 miljoner kronor. Dessa pengar skulle istället kunna användas bättre i dessa kristider.

När Aurora 17 genomfördes för tre år sedan annonserade försvarsmakten att det var den största militärövningen i sitt slag på mer än 20 år i Sverige. Nu är det snart dags för en ny militärövning, Aurora 20, som ska genomföras i maj i år. Försvarsmakten säger att den är större än tidigare och informerar dessutom om att svenska officerare för första gången kommer att öva med Patriot, ett luftvärnssystem som Sverige har köpt av USA och som kostade tio miljarder kronor bara i den första fasen. Totalkostnaden är betydligt större.

Just nu upplever Sverige en viruspandemi, covid-19, som kommer att kräva stora resurser för att kunna bekämpas och begränsas. En jämförelse och en viktig reflektion är när Sverige år 2018 upplevde ett kritiskt läge med de stora skogsbränderna som härjade i olika delar av landet. Det blev uppenbart då att Sverige saknade nödvändig utrustning, som till exempel anpassade helikoptrar, för att bekämpa stora bränder.

Enligt Försvarsmakten kommer Aurora 20 att kosta cirka 660 miljoner kronor. Dessa pengar skulle istället kunna användas för att förstärka vården, för att bekämpa pandemin eller till exempel för inköp av utrustning som hjälper till att bekämpa stora skogsbränder eller för att förstärka A-kassa så att den även omfattar de som hamnar utanför de stränga reglerna.

Militära övningar av typen Aurora 20 bygger på patriarkala idéer om att territorium ska försvaras med militära medel. Men det som samhället behöver är övningar som ger färdigheter för att implementera mänsklig, i stället för territoriell, säkerhet. Det är människors liv och trygghet som måste sättas i fokus när det gäller säkerhetsarbetet.

Försvarsmakten är idag inte rustad för att hantera underliggande orsaker till konflikter. Försvarsmakten är rustad med vapen som utgångspunkt och därför är det omöjligt för dem att effektivt förebygga och stoppa konflikter eller utföra handlingar för att skapa fred eller bemöta stora katastrofer. Försvarsmakten sätter fokus på att förbättra sin slagkraft genom militär utrustning, förbättra militära färdigheter och stärka samarbetet med Partnerskap för Fred (PFF), ett samarbetsprogram mellan NATO och icke-medlemsländer.

Feministiskt initiativ ställer genomförande av militära övningar mot fokus på mänsklig säkerhet och satsningar på det civila försvaret. Aurora 20 måste ställas in. Vi stödjer också uppmaningen från António Guterres, FN:s generalsekreterare, om en omedelbar global vapenvila i alla hörn av världen. Som ett led i detta borde all vapenexport stoppas. Det skulle inte bara minska upprustningen i världen, utan också frigöra ekonomiska resurser som kan användas för mänsklig säkerhet i stället för att berika militärindustrins plånböcker. Enligt samma resonemang ska Sverige underteckna FN:s konvention som förbjuder kärnvapen.

Världen behöver idag humanitära insatser och nedrustning. Därför vill Feministiskt initiativ att samhället förstärker sina ansträngningar för att skapa en jämlik, jämställd, hållbar och fredlig värld. En värld där hot i första hand identifieras utifrån perspektivet om mänsklig säkerhet, och inte utifrån den destruktiva militära normen som spekulerar i mer eller mindre påhittade territoriella hot. Det är att vara realistisk ur ett feministiskt perspektiv. Stoppa militärövningar. Vapen stoppar inte pandemier eller naturkatastrofer.

Farida al-Abani, partiledare
Jaime Gomez, utrikespolitisk talesperson

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik