Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Militarism är det sista världen behöver idag

7 juni 2020

Mitt i pågående pandemi, på den skånska kusten, startar idag militärövningen Baltops 20. Övningens syfte är att höja förmågan inom bland annat luftförsvar, ytstrid, minstrid och att demonstrera interoperabilitet, både inom Nato samt mellan Nato och partnerländer.

I övningen kommer 3000 soldater från 19 länder att delta. Ett av dessa är Turkiet, ett land lett av Erdogan. Turkiets president är ökänd för kränkningar av mänskliga rättigheter mot det kurdiska folket och för total respektlöshet av pressfriheten.

Trots att Sverige har gått ut med information om att det är oacceptabelt att beväpna Turkiet, eftersom deras militär bryter mot Folkrätten, tillåter nu regeringen att svenska försvarsmakten bjuder in turkiska soldater att få hjälp med att höja sin militära förmåga – på svenskt territorium.

Ett annat land som deltar är USA, vars befälhavare Trump om och om igen normaliserar rasism och attackerar journalister. Han har nyligen uppmuntrat grupper från extremhögern att utöva våld mot afroamerikaner, latinamerikaner och andra utsatta grupper, samt hotat sätta in militär mot demonstranter.

Vi har därmed två exempel på länder vars regeringar långt ifrån stödjer de demokratiska processer Sverige uppger sig stå för, men som regeringen nu ändå vill samverka med genom Nato.

Det är uppenbart att Sveriges beredskap för katastrofer är otillräcklig. Den nuvarande pandemin har bland annat avslöjat hälsosystemets bräcklighet. Men istället för att lägga fokus och resurser där det behövs genomförs militärövningar som bygger på patriarkala idéer. Feministiskt initiativ menar att vad samhället behöver är övningar som ger färdigheter som garanterar mänsklig säkerhet. Det är människors liv, hälsa och trygghet som måste vara i fokus när det handlar om säkerhet.

Feministiskt initiativ fördömer starkt militärövningen Baltops 20, då övningen är ännu ett svenskt närmande till Nato. En militär allians som Nato bygger på krigslogik och godkännandet av militära medel inklusive kärnvapen. Det är inte den utvecklingen vi vill ha. Militarism är det sista världen behöver idag, istället vill Feministiskt initiativ se humanitära insatser och nedrustning!

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik