Gunno Gunnmo, Rätts- och kriminalpolitisk talesperson

Mer tyngd än tyckande – så reformerar vi brottsbekämpningen

27 augusti 2018

Lag och ordning är områden som drar till sig intresse och därmed politiska utspel av olika slag. Inte minst av det skälet är det viktigt att se långsiktigt på frågorna. Dessa tre områden ser jag som strategiskt viktigast och är de jag kommer att prioritera först när Feministiskt Initiativ tagit klivet in i riksdagen.

Treårig högskoleutbildning för blivande poliser

Med en ”riktig” högskoleutbildning följer etableringen av ämnet polisvetenskap, och därmed möjligheten för poliser att forska inom den egna professionen. Polisvetenskapen skulle kunna bidra till att kunskap om lag och ordning, brott och straff fick större tyngd än tyckande.

Krafttag mot våld

Jag vill se en ”nolltolerans” mot våld. Våld i nära relationer, våld i offentliga miljöer, våld i namn av heder – våld är oacceptabelt oavsett vilken rubrik vi ger det. Statens våldsmonopol ska vara reglerat, kontrolleras och granskas.

En preventiv, proaktiv och problemorienterad brottsbekämpning

All skattefinansierad verksamhet måste ha som en uppgift att förebygga, bekämpa och samverka mot varje form av kriminalitet. Kriminalitetens orsaker är sociala, därför är alla förslag om hårdare tag slöseri med politisk kraft och andra resurser.

#klartvikan #taplats

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik