Denise Cresso, Funktionsrättspolitisk talesperson

Mänskliga rättigheter riskerar att försvinna i pandemin

3 december 2020

I dagar som våra, präglade av Coronapandemin, finns risken att frågor rörande mänskliga rättigheter försvinner. Det märker vi i vardagen. Färdtjänst ber personer med normbrytande funktionalitet att inte åka. Samtidigt får vi absolut inte åka med kollektivtrafiken. Hemtjänsten möter fler personer i behov av stöd än någonsin då de med symtom måste stanna hemma. Personer uppmanas arbeta hemifrån, men kan de som har daglig verksamhet göra det?

Hur mycket ska människor med normbrytande funktionalitet backa i frågor om LSS, ledsagning och merkostnadsersättning? Det förmedlas en känsla av att nu ska vi hålla oss lugna och inte ställa krav för nu har staten annat att tänka på.

Feministiskt initiativ anser att människor med normbrytande funktionalitet begränsas alldeles för mycket. Det har blivit ännu längre till att nå i mål och lyckas med det Konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningen säger ska gälla.

Feministiskt initiativ vill se en snar lösning på dessa frågor. Samhället måste kunna ge de insatser som behövs trots pandemin, annars går människor som redan har det svårt under i isolering i brist på personlig assistans och möjlighet att överleva.

Feministiskt initiativ ville att Konventionen för mänskliga rättigheter skulle bli svensk lag redan innan pandemin. Vi kan idag se att det hade varit ett bra stöd för att skydda människor från mer skador än vad pandemin ger.

Denise Cresso Nydén, Talesperson Funktionsrättspolitik
Susan Löfgren, Samordnare Fi funktionalitet

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik