Gita Nabavi, Riksdagskandidat för Fi 2018 & partiledare 2018-2020

Mänskliga rättigheter, klimatomställning och ekonomisk självständighet för alla

3 september 2018

Vi behöver inse att vi som människor är varandras räddning, vi måste säkerställa en snabb klimatomställning och vi ska skapa en ekonomisk självständighet. Det är dessa 3 frågor jag prioriterar när vi tar plats i riksdagen:

1. Stärka asylrätten

Jag kommer att arbeta för att vi ska leva upp till FN:s konvention för mänskliga rättigheter och barnrättskonventionen genom att stärka asylrätten. För att det är vår plikt att leva upp till ingångna avtal. För att vi behöver inse att vi som människor är varandras räddning. Detta gör vi genom permanenta uppehållstillstånd som norm, genom att återställa familjeåterförening och allmän amnesti för de barn och unga som väntat länge på asylbesked.

2. Klimatomställning

Vi behöver ställa om från ett ekonomiskt system som bygger på oändlig tillväxt. Att säkerställa en snabb klimatomställning genom konsumtionsmål som ser till vår globala konsumtion för att säkerställa global klimaträttvisa, skatteväxling för att förenkla för människor att göra klimatsmarta val och genom att omrusta försvaret för att bemöta vår tids stora hot, klimathotet.

3. Ekonomisk självständighet för alla

Ekonomisk självständighet för alla genom lika lön för lika arbete, trygga anställningsvillkor, individualiserad föräldraförsäkring, arbetstidsförkortning och rättvisa pensioner.

#klartvikan #taplats

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik