Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Mäns våld mot kvinnor nämndes inte alls i gårdagens partiledardebatt

12 oktober 2020

Samtidigt som polisen genomför razzior mot kriminella svenska män som köper våldtäkter - så nämner ingen i gårdagens partiledardebatt ett enda ord om mäns våld mot kvinnor och den kriminaliteten som sker där. Ingen i debatten lyfter behovet av en haverikommission mot mäns våld mot kvinnor.

Det pratas om Hassan, igen och om och om igen, men vi nämner aldrig Hasse. Hasse går under en annan kategori. Av många ses han inte ens som kriminell, utan bara en man som gjort ett pojkstreck som ska få en andra chans. Men pojken Hassan som är 13 år, han är inte en pojke utan han ska behandlas som en vuxen man. Han ska dömas till fängelse, för om vissa får välja så ska straffbarhetsåldern sänkas och fler unga sättas i fängelse och gärna länge. Barnkonventionen finns tydligen inte, sett till partiledardebatten. Unga ska tydligen betala priset för kriminella som tjänar miljoner på vinstdrivna skolor och privata vårdcentraler. Unga ska betala priset för rasistisk politik och maskulinitetsnormer som få vill arbeta mot. Unga ska tydligen betala priset för att straff ska gå före förebyggande insatser.

Hur kan verkligheten se ut om vi inte bara ser till den snäva debatten från igår? Ja, samtidigt som Hassans mamma gör allt hon kan för att betala hyran, så kämpar Hassans syster mot ombildningarna i deras bostadsområde eftersom allianspartiet ihop med MP vill att fler ska få göra bostadskarriär. Enligt Nyamko Sabuni är det billigare att bo i en bostadsrätt än en hyresrätt, men det är inte för att det finns för många hyresrätter utan för få. Och för att de som bor i en bostadsrätt premieras med ränteavdrag och slopad fastighetsskatt. Bostadsmarknaden är inte till för Hassan och hans familj, den är till för den som kan göra en bostadskarriär. Vi har en bostadssituation där de som bor i bostadsrätt vinner på en bostadsbrist. Det är ett farligt läge för alla som står utanför.

Samtidigt som regeringen försöker pressa fackförbunden att presentera förslag de inte förmår presentera sitter tusentals oroliga i väntan på jobbesked för kommande dag. Unga, ensamkommande och småföretagare används som slagträn när en ”flexiblare” och ”modern” arbetslinje tvingas fram, samtidigt som det är dessa grupper, ihop med alla andra, som missgynnas av en tuffare arbetsmarknad där alla kan bli varslade och anställningstryggheten försämras.

Samtidigt som miljöaktivister mördas och hotas världen över när de försöker rädda sitt lokalsamhälle, dricksvatten och matförsörjning – diskuterar partiledarna hur vi ska elektrifiera oss in i framtiden och köra business as usual när vi egentligen behöver göra radikalt annorlunda jämfört med det vi gör idag. En del säger sig kämpa för jobben i Sverige medan andra säger sig vilja kämpa mot klimatnationalism, samtidigt som de vill stänga Sveriges gränser.

Samtidigt som regeringen säger sig vilja slopa pensionärsskatten, som kom till på grund av alla jobbskatteavdrag, inför regeringen ännu en skattesänkning som gör att klyftan ökar mellan arbetare och pensionärer. Alla säger sig vilja kämpa för de äldre, men samtidigt vill nästan samtliga partiet sänka skatten och därmed kassan som ska betala för pensioner och äldreomsorg – berätta för mig hur detta går ihop?

 

Farida al-Abani, partiledare Feministiskt initiativ

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik