Annika Nylén, Utbildningspolitisk talesperson

Lyssnar vi mer på barnen när Barnkonventionen är lag i Sverige?

20 november 2020

20 november är dagen för Barnkonventionens bildande och Transgender Day of Remembrance. Det är en viktigt dag att uppmärksamma för alla barns rätt att bli respekterade för den de vill vara och den de vill bli.

Förra veckan presenterades Barnkonventionsutredningen av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, vars uppdrag var att göra en kartläggning av hur konventionen stämmer överens med övrig svensk lagstiftning. Resultatet från utredningen visar att det är alltför mycket som inte överensstämmer. Bland annat att det inte finns en rätt för barnet att höras och påverka boende och umgänge vid vårdnadstvister. Generellt lyfter utredarna fram att föräldrabalken i alltför hög grad styr över konventionen som gör att barnets möjlighet att höras och de facto styra över sitt eget liv är alltför begränsat om man bara ser till lagstiftningen.

Barnkonventionen räcker inte för att ge barnet de möjligheter att få sin röst hörd som det har rätt till, säger Åsa Lindhagen, och vi kan bara hålla med.

Barn är rättighetsbärare – alla barn. Utredningen visar att det inte gäller alla barn, om vi jämför svensk lagstiftning och Barnkonventionen. Det är något vi i Feministiskt initiativ vill ändra på. Enligt artikel 28 i Barnkonventionen ska alla barn ges tillgång till avgiftsfri skola, men enligt svensk skollag är grundskolan inte obligatorisk för asylsökande barn och barn som befinner sig utan tillstånd i landet. Det gör att dessa barn hamnar utanför skolväsendet och saknar möjlighet till utbildning. Så det gäller inte alla barn – trots att det är så tydligt uttryckt i Barnkonventionen!

Tyvärr finns det fler barn som blir drabbade av att föräldrabalken är så styrande och det är barn som önskar få starta utredning i transvården. En konsekvens av att Barnkonventionen nu är lag bör rimligtvis vara att barn som vill starta en utredning inom transvården ges möjlighet att göra detta utan vårdnadshavares tillstånd. Vidare måste transvården få tillräckliga och relevanta resurser för att kunna göra korrekta utredningar och för att handläggningstiderna ska kortas. I varje utredning måste det också tas hänsyn till barnets egen historia. Inte hur det är för barn i allmänhet.

Det tål att upprepas: Barnet har rätt att bli lyssnad på och barnets åsikt ska beaktas och tas hänsyn till i beslut som rör barnet. Det kan tyckas som en självklarhet, men är det fortfarande inte i Sverige år 2020.

Feministiskt initiativ kräver ändringar på många plan i lagstiftningen, så att vi faktiskt följer Barnkonventionens grundläggande tanke om att alla barn är rättighetsbärare. Och att vi i praktiken ser till att de som arbetar med barn i transvården har relevant kompetens och resurser.

I framtiden ser Feministiskt initiativ att alla barn blir lyssnade på och att alla barn är rättighetsbärare. Det är bara att följa lagen.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik