,

Låt fristående rörelsers hjärtefrågor ta plats i den politiska debatten

1 juli 2018

Martin Jordö debatterar gärna med Magdalena Andersson i Almedalen regeringens syn på framtidsfrågor inom ekonomin. Han vill höra hur hon ser på Sveriges ekonomiska politik sett ur ett längre perspektiv än fyra år (en mandatperiod). Martin Jordö står som kandidat nummer fem på Feministiskt initiativs riksdagslista vid valet i september.

– Martin, Vad ser du fram emot med Almedalen?

Att få träffa och prata med en massa engagerade och drivna sociala rörelser som står utanför partipolitiken, men höra hur de vill se till att deras frågor blir aktiva i allmändebatten inför valet. Feministiskt initiativ har politik som står väldigt nära många fristående rörelsers hjärtefrågor – och jag vill kunna erbjuda dem en plattform att komma ut i den partipolitiska debatten.

– Vilka frågor vill du ska få ta mest plats på Almedalen och varför?

Ekonomisk omfördelningspolitik. När Thomas Piketty besökte Almedalen år 2014 så var de ökande klyftorna på allas läppar, men nu har diskussionen sjunkit undan. Jag är övertygad om att Sverige och andra länder måste ta framtidens fördelning på samma allvar och med samma målmedvetenhet som vi arbetar mot klimatförändringarna. Om vi inte börjar använda demokratin för att vända utveckling så riskerar vi att under 2000-talets första hälft tappa den politiska demokratin till förmån för ett de facto globalt styre av superrika.

– Om du fick ta en debatt med någon på Almedalen, vem och varför?

Jag skulle vilja samtala med finansminister Magdalena Andersson (S) om regeringens syn på framtidsfrågor inom ekonomin. Vad ser hon är Sveriges svar på digitalisering och automatisering? Hur många timmar ska svensken lönearbeta år 2035 – och hur mycket ska vi konsumera? Varför fick regeringens framtidsminister sparken och vad är Sveriges ekonomiska politik sett ur ett längre perspektiv än en mandatperiod?

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik