Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Låg donationsfrekvens trots hög vilja

3 mars 2019

Sverige är under genomsnittet i Europa när det gäller donationsfrekvens trots den höga donationsvilja som finns i Sverige.

På vår partikongress i februari röstade vi ja till att driva civilsamhällets krav, för en annan politik som räddar liv och där vi kan möjliggöra för fler organdonationer. Vi har lyssnat till organisationen “MOD – Mer organdonation” och sett hur andra länder lyckats med sitt arbete för en ökad donationsfrekvens.

Sverige är under genomsnittet i Europa när det gäller donationsfrekvens trots den höga donationsvilja som finns i Sverige.

Vi tror att fler saker behöver förändras för att komma upp i en högre frekvens av donerade organ för att kunna rädda fler liv och påverka människors livskvalitet. Det handlar om att öka professionens kompetens och mandat i frågan organdonation där sjukvårdspersonal inte hämmas av otydliga regler och lagstiftning. Det är idag också skillnad mellan olika regioner vad gäller utfallet och prioritering av organdonation vilket förstärker den redan ojämlika vård vi idag har.

Därför ska:

  • Fi ska verka för att vårdpersonal får den utbildning och det stöd de behöver för att säkerställa att de som är positiva till en organdonation faktiskt får sin vilja igenom.
  • Fi ska verka för att bostadsort inte ska påverkar möjligheten till att få kunna donera eller få ta emot ett eller flera organ.
  • Fi ska verka för att upprätta lagstiftning som värnar om donatorns önskan om att donera sina organ.
  • Fi ska verka för att öka allmänhetens kunskap om organdonation och bryta många av de föreställningar som idag finns om organdonation.

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik