Yolanda Bohm Ramirez, Riksdagskandidat för Fi 2018

Kultur är livsnödvändigt

20 december 2018

Vet ni vad som fyller arenor i Rinkeby, Husby, Vivalla, Rosengård, Bergsjön och Hammarkullen?

Poesi. Hundratals, ibland tusentals unga människor trängs för att lyssna på sina vänner. För att höra en vän berätta sin historia och för att äntligen få känna “jag förstår precis hur det där är”. Förra året belönades Förenade Förorter med Bellmanspriset i Stockholm för hur de organiserat och skapat engagemang för poesi. Och de har inte bara bidragit med poesi utan med demokrati genom medborgarförslag från hjärtat.

Det är med stor sorg vi hör att Förenade Förorter lägger ner pga att samhället ger kaffepengar till verksamheten men låter polis och väktare trakassera Ortens bästa poets-besökare. Kultur är ett område som ständigt är underfinansierat och ändras från mandatperiod och styre. Ser vi till det politiska läget så rör vi oss längre bort från ett tryggt stöd till kultur och demokratiarbete. Både om vi ser till den föreslagna budgeten som den blågröna majoriteten har givit i Stockholm stad men också om vi ser till den nyligen klubbade budgeten i Riksdagen. ”Vi har flyttat pengar från sådant som är roligt till det som är nödvändigt” skriver Ebba Busch Thor om den nya budgeten hon varit med och skrivit. Istället vill hon likt nya styret i Stockholm stad, satsa på kameraövervakning och ökade vakter som satsning för förorten.

Förorten mot våld och Förenade Förorten ber inte om kameror och vakter även om dessa kan ha effekt. De vill se förebyggande insatser där kultur och demokratiarbete är viktiga medel. Ortens bästa poet har varit andrummet och utvecklingsplatsen för många unga och vuxna. Vi ska göra det vi kan för att denna och nya platser ska försätta att få finnas utifrån det mandat vi har. Kultur och demokratiarbete är både livsnödvändigt och roligt.

Yolanda Bohm-Ramirez, kulturpolitisk talesperson

Farida al-Abani, socialpolitisk talesperson

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik