Gubb Marit Stigson, Riksdagskandidat för Fi 2018

Köttskatten, AP-fonderna och tågnätet

17 augusti 2018

Att driva konsumtionsmålet med globala nollnettoutsläpp 2040 är högsta prioritet. För att nå dit, är det dessa 3 frågor prioriterar jag när vi tar plats i riksdagen:

1. Köttskatt

Vi måste snabbt och drastiskt minska vår köttkonsumtion eftersom djurindustrin står för nära en femtedel av våra totala klimatutsläpp. Dyrare kött och billigare vegetabilier ger incitament till grönare på tallriken och i livsmedelsindustrin, samtidigt som det räddar många djurliv.

2. Flytta AP-fonderna

Idag är våra pensionspengar investerade i verksamheter som förorenar miljön, driver på klimatförändringarna och kränker mänskliga rättigheter. Vi måste sluta investera i miljö- och människovidriga verksamheter och investera i rörelser som verkar för det bästa för miljö och människor.

3. Rusta upp och bygg ut tågnätet

Vår järnväg lider av en enorm underhållsskuld som gör det svårt att resa på ett miljövänligt sätt. F! vill satsa på att förstatliga järnvägen, avskaffa SJ:s vinstkrav och lägga pengar på att rusta upp och bygga ut järnvägsnätet, inte minst i norra och mellersta Sverige.

 

#klartvikan #taplats

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik