Gubb Marit Stigson, Riksdagskandidat för Fi 2018

Köttskatt visar respekt för djuren och miljön

30 juli 2018

Jag befinner mig på Österlen tillsammans med Feministiskt initiativs riksdagsgrupp när effekterna av klimatförändringarna, med värmeböljan och efterföljande torka, börjar sprida ut sig i landskapet och på Ekonyheterna.

En av de första varningarna gäller den förutspådda bristen på djurfoder, eftersom en kall och blöt höst, följd av en torr och extremt varm vår riskerar att leda till historiskt små skördar. Det dröjer inte länge innan dom första djuren nödslaktas och jag tillfrågas att bidra ekonomiskt för att säkra fodertillgången för djuren på Gotlands djurfristad.

Absurda normer

Det är absurt att vi å ena sidan ”nödslaktar” djur vi avlat för att just döda och äta upp samtidigt som vi å andra sidan måste samla in pengar för att hitta mat åt dom djur som räddats från samma öde. Situationen är ett tecken i tiden. Ett tecken på det absurda i ett kapitalistiskt samhälle där kortsiktig, ekonomisk vinst går hand i hand med kategorisering, ett skapande av ett vi och ett dom, där vissa exploateras och dödas för andras väl och vinning. Det gäller i högsta grad relationen mellan djur och människa.

Jag väljer Feministiskt initiativ eftersom vi är det enda partiet som driver en politik som på allvar utmanar rådande normer.

Inför en köttskatt för klimatets skull

Kött vars framställning orsakar störst koldioxidutsläpp ska vara dyrast, för att vi snabbt ska minska konsumtionen med störst klimatpåverkan. Vi gör ingen skillnad på köttets ursprungsland eftersom vi vet att allt kött har en negativ klimatpåverkan, och även om svenska djurskyddslagar skulle vara marginellt bättre än andra länders vet vi att även dom svenska djuren gasas, chockas och snittas till döds. Enligt Naturskyddsföreningens undersökningar har även relativa prishöjningar påverkan på efterfrågan, vilket ger effekt på det billiga, importerade köttet.

Inför miljövänlig livsmedelsproduktion

F! är det enda partiet som går till val med ambitionen att kraftigt minska svensk köttproduktion. Vi sänker samtidigt momsen på vegetabilier och verkar för en ekologisk omställning inom jordbruket. Idag används en stor del av dom spannmål som odlas i Sverige och på andra platser i världen till djurfoder. Det gäller inte minst dom enorma, monokulturella sojaodlingarna på skövlad regnskogsmark i Amazonas. Upp till 90% av energin går till spillo när spannmålet tar omvägen genom ett djur som i sin tur slaktas och äts av en människa. Det är en enkel ekvation att räkna ut effekterna av en vegetabilisk norm i livsmedelssektorn.

Visa respekt för miljön och djuren

Med Feministiskt initiativs politik tar vi ett stort steg framåt mot två viktiga omställningar. Den ena handlar om ekologisk, miljövänlig och långsiktig livsmedelsförsörjning. Den andra handlar om djurens rättigheter att behandlas med respekt och omtanke, och deras rättighet att finnas till för sin egen skull.

Med köttskatt och kraftigt minskad animalieproduktion ökar möjligheterna för jordbruket att ställa om eftersom produktionen blir mindre intensiv, och samtidigt slipper tusentals, miljontals djur dagligen och årligen plågas och dödas i djurfabriker. Vi minskar Sveriges lokala och globala klimatpåverkan samtidigt som vi ifrågasätter människans självpåtagna roll som härskare över djuren och naturen.

För en framtid fri från förtryck!

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik