Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Kongressen har tagit sitt beslut – för ett fortsatt Feministiskt initiativ och en stärkt miljö- och klimatpolitik 

27 mars 2021

Kongressens andra dag är avslutad och många viktiga beslut har tagits, bland annat flera som stärker Feministiskt initiativs miljö- och klimatpolitik ytterligare.

Vi har beslutat om:

  • Att vi som parti ska verka för att Sverige ska utlysa klimatnödläge.
  • Att inrätta ett medborgarråd på nationell nivå för rättvis omställning av samhället inom planetära gränser.
  • Att verka för att kommuners och regioners klimatstrategier ska förankras lokalt genom att inrätta medborgarråd.
  • Att Naturens Rättigheter erkänns i regeringsformen, samt att en ombudsperson för naturen, som värnar om naturens rättigheter, inrättas.
  • Att föregångsexempel skapas genom att exempelvis Vättern får juridiska rättigheter.
  • Att deklarationen om Moder Jords rättigheter antas av FN:s generalförsamling som komplement till Deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Kongressen är ännu inte över och fler motioner och propositioner väntar. Men vad som står klart redan nu är att Fi inte kommer öppna sina vallistor för icke-medlemmar och vi kommer inte byta partibeteckning till Klimatinitiativet. Med en bred majoriteten röstade ombuden istället för partistyrelsen förslag. Och vad innebär det? Jo, att Fi kommer ställa upp i riksdagsvalet 2022, att fokus ska vara på att behålla mandat i de kommuner och regioner där vi idag sitter och att vi ska ta ännu fler. Det innebär att vi ska ta fram en valstrategi som sträcker sig till 2030 och att partistyrelsen ska utforma denna tillsammans med kommuner, regioner och medlemmar. Framåt måste vi ha en långsiktighet i vårt parti, strategier och politik, fokusera på att bli fler och både erkänna och synliggöra den kompetens vi redan har.

Klimatinitiativet är en fråga som debatterats flitigt den senaste tiden, både internt och i media. Jag är glad att kongressen idag beslutat att Feministiskt initiativ förblir Feministiskt initiativ men vill också lyfta att styrelsen är eniga med motionärerna till Klimatinitiativet på många punkter. Nu hoppas jag att vi tillsammans kan fortsätta vårt miljö- och klimatpolitiska arbete och se till att dessa akuta frågor får ökat utrymme inom politiken, både i vårt eget parti och i samhället i stort, och att vi kan öppna upp partipolitiken för fler. Klimaträttvisa är, och ska fortsatt vara, ett prioriterat område för Feministiskt initiativ, alltid med en intersektionellt analys och särskilt med ett barnrättsperspektiv.

Det är klart och tydligt att Feministiskt initiativ är ett politiskt parti att räkna med. Vi är här för att stanna. Vi ska ha en hållbar politik men också arbeta hållbart – med långsiktiga mål som har förankring i vår organisation och bland våra medlemmar. Låt oss nu fira de miljö- och klimatvinster som gjorts i och med kongressens beslut och fortsätta arbeta för att fler politiska partiet tar sitt ansvar.

 

Farida al-Abani
partiledare, Feministiskt initiativ

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik