Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Konflikten i Hongkong löses inte genom kompromisser med mänskliga rättigheter

2 december 2019

Konfrontationen mellan demonstranter och polis i Hong Kong blir alltmer våldsam.

Protesterna började när den föreslagna utlämningslagen presenterades i slutet av februari 2019. Denna lag skulle tillåta utlämning av personer till Taiwan, Macao eller Kina, vilket orsakade oro bland lokalbefolkningen. Manifestationer fortsatte till den 15 juni då Hongkongs chefsminister Carrie Lam tillkännagav upphävandet av utlämningsförslaget.

När Storbritannien lämnade Hongkong ersattes en traditionell kolonialmakt av en annan typ av hegemonisk makt i en ny tid. Utvecklingen mot statskapitalism i Kina är ett nytt hot mot ett oberoende Hongkong.

Mänskliga rättigheter är universella, och okränkbara, och får inte begränsas på grund av nationella problem. Övergrepp kan aldrig försvaras med hänvisning till social oro och demonstrationer. Om den polisiära maktens ordningsuppgifter övertas av militär, med ett godtyckligt användande av våld, sätts demokratin ur spel och militären ställs mot folket. Denna typ av  terror styrs av patriarkatet, och det finns en tydlig gemensam nämnare – män i uniform.

Huvudfrågorna i Feministisk Initiativs utrikespolitik kretsar kring de ekonomisk-politiska sambanden som finns mellan våld och makt. Det är en  utrikespolitik som samverkar med freds- och säkerhetspolitik. Vi gör en analys baserad på geopolitik, och på den industrialiserade världens koloniala arv, och förespråkar en oavbruten och kompromisslös internationell solidaritet.

En kolonial situation är aldrig en bra grund för samlevnad. Tidigare konflikter och övergrepp smittar av sig på dagens situation i Hongkong. Det finns en allmän misstro mot Kina, och en växande rädsla för att bli berövad de fri- och rättigheter som utlovades vid överlämningen från Storbritannien 1997. Det politiska och ekonomiska självstyret och principen om ”ett land, två system” är satt under hård press i takt med Kinas inblandning i utvecklingen i Hongkong, och en alltmer imperialistisk kinesisk utrikespolitik.

Många konflikter som vi ser runt om i världen idag har sin bakgrund i kolonialismen men förvärras genom korruption, institutionellt svaga regeringar och utländsk ekonomisk inblandning. Detta faktum tillsammans med, i det här fallet, de allvarliga och fortsatta kränkningarna av de mänskliga rättigheterna från Kina gör att oron, som stora delar av Hongkongs befolkning känner, är förståelig.  I söndagens lokalval var valdeltagandet över 70 %, och de prodemokratiska krafterna vann stort. Hongkongs Peking-trogna ledare Carrie Lam lovar att ”ödmjukt lyssna” till väljarnas dom.

Feministiskt initiativ stödjer Amnesty Internationals upprepade uppmaningar, till myndigheterna i Hongkong, om att de ska garantera och respektera rätten att protestera och där de kräver ett omedelbart stopp av övervåldet som polis och militär utövar mot demonstranterna. Vi uppmanar alla inblandade parter att hitta en politisk lösning som tar itu med det koloniala arv som idag speglas i denna konflikt.

Jaime Gomez,
Utrikespolitisk talesperson
Saga Tullgren,
ledamot i utrikesutskottet
Mats Ekenger,
ledamot i utrikesutskottet

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik