Gubb Marit Stigson, Riksdagskandidat för Fi 2018

Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri för alla!

16 augusti 2018

Vi vill införa avgiftsfri kollektivtrafik för alla, och det är en fråga vi driver såväl i kommuner, landsting/regioner och i riksdagsvalet. Det finns många starka skäl till att införa avgiftsfri kollektivtrafik ur ett hållbarhetsperspektiv.

Att åka kollektivtrafik är avgiftsfritt i många städer om du är pensionär, skolungdom, student eller har barn i barnvagn. En liten förändring som gör stor skillnad för den som kämpar för att få ihop vardagsekonomin. Avgiftsfri kollektivtrafik för alla skulle öka människors rörelsefrihet och bidra till att bryta segregationen. När fler lämnar bilen och i stället åker buss, spårvagn, tunnelbana eller pendeltåg så minskar vi också koldioxidutsläppen från bilar och tar ansvar för de klimatproblem vi skapat.

Feministiskt initiativ vill införa avgiftsfri kollektivtrafik för alla, och det är en fråga vi driver såväl i kommuner, landsting/regioner och i riksdagsvalet. Det finns många starka skäl till att införa avgiftsfri kollektivtrafik ur ett hållbarhetsperspektiv.

Avgiftsfri kollektivtrafik har stora vinster för klimatet

Det har potential att minska bilåkandet för många människor, framförallt bland de som redan i dag överväger att ställa bilen hemma, eller att helt göra sig av med bilen. Om fler väljer att åka kollektivt så minskar antalet bilar på vägarna, och när bilköerna minskar kan både bilar och bussar röra sig snabbare. Minskad restid i trafiken innebär även lägre koldioxidutsläpp, eftersom fordon som rör sig genererar mindre utsläpp än de som står stilla i köer. Med avgiftsfri kollektivtrafik kan vi börja omställningen till ett snabbare och mer miljövänligt åkande.

Tillgänglighet och jämlikhet

Ett ökat användande av kollektivtrafik innebär att den lättare kan göras tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer och att den kan byggas ut och få tätare avgångar, inte minst i mindre städer och på gles- och landsbygd. Människor ges bättre tillgång till välfärd, service, kulturliv och sitt sociala nätverk.

Ökad rörelsefrihet ger ett mer jämställt och jämlikt samhälle inte minst för låginkomsttagare och kvinnor som i högre grad än män åker kollektivt för att hämta och lämna barn, ta hand om gamla föräldrar och för att handla. När människor kan röra sig fritt ökar också deras självbestämmande och livskvalitet. Människor får bättre tillgång till välfärd, service, kulturliv och sitt lokalsamhälle vilket bidrar till att bryta segregationen.

Genom att finansiera kollektivtrafiken fullt ut med skattemedel ökar mobiliteten för personer med låga inkomster, vilket bidrar till att jämna ut skillnaderna mellan människor och till att bryta isolering och segregation. Reformen beräknas kosta 6 miljarder kronor för hela Sverige. Därutöver vill Feministiskt initiativ satsa 7,5 miljarder kronor till utbyggnad av nya linjer, fler avgångar och en kollektivtrafik tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation.

Minskade utsläpp och bättre resmiljö

Att satsa påavgiftsfri, tillgängliggjord och utbyggd kollektivtrafik ger minskade utsläpp av koldioxid och ett mer solidariskt samhälle som är tillgängligt för alla invånare oavsett socioekonomisk status eller funktionsvariation.

Avgiftsfriheten innebär även att biljettspärrar och biljettkontroller tas bort vilket skapar en mer välkomnande och vänlig resemiljö och gör kollektivtrafiken billigare och mer effektiv att driva. Att resa kollektivt blir mer attraktivt och bekvämt, något som rimligen får fler att välja kollektivtrafik i stället för bil.

Feministiskt initiativ vill bygga ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle i samklang med naturen och vår jord. Ett av flera viktiga steg till ett sådant samhälle är att minska koldioxidutsläppen och införa avgiftsfri kollektivtrafik för alla!

Publicerad i Dagens Samhälle 2018-08-16. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/fi-kollektivtrafiken-ska-vara-avgiftsfri-alla-23363

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik