Gubb Marit Stigson, Riksdagskandidat för Fi 2018

Klimatmötet COP24 i Katowice behöver Fi

3 december 2018

Att uppnå klimaträttvisa, stoppa exploatering och förorening är en absolut nödvändighet för att vi ska ha en jord att leva på i framtiden. Vi behöver ställa om till ett samhälle där människan är en del av naturen, inte herre över den. Fi har politiken för förändring.

Vi har politiken för radikal klimatomställning

När nu det stora klimatmötet COP24 pågår i Katowice i Polen vill vi tala om att vi står med Greta och Fridays for future. Våra medlemmar och representanter deltog under fredagen den 30:e november i strejker runt om i landet. Vi stödjer till fullo de krav på förändring som rörelsen förespråkar.

Världens ledare ska på klimattoppmötet försöka att komma överens om en strategi för att följa upp Parisavtalet och stoppa klimatförändringarna. Vår röst på plats hade varit en röst som vill ställa om till ett samhälle där människan är en del av naturen, inte herre över den. Genom att klimatstrejka med många andra på över 100 orter i Sverige vill vi göra det tydligt. Samma strejkt ägde även rum på flera andra platser i världen.

Skolstrejk för klimatet startades på intiativ från Greta Thunberg som sedan augusti strejkat på Mynttorget i Stockholm. Stödet för Gretas strejk är enormt och hennes kamp för miljö och klimat har uppmärksammats globalt. Feministiskt intitiativ har den radikala politik som behövs för att förändra. Tillsammans förändrar vi makten och förnyar politiken.

Läs om vår politik för miljön och klimatet.

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik