Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Kampen för abort är en kamp för mänskliga rättigheter

11 augusti 2018

I onsdags, efter 16 timmar debatt, röstade senaten i Argentina emot en lag för att göra abort lagligt. 38 senatorer röstade nej, 31 ja och två riksdagsledamöter avstod.

Förslaget skulle ha inneburit legalisering av frivillig abort fram till vecka 14. Hundratusentals
kvinnor och flickor demonstrerade för sina sexuella och reproduktiva rättigheter utanför
parlamentet och visade ett stort folkligt stöd för förslaget.

Om senatorerna hade godkänt lagförslaget hade många liv kunnat räddas. Enligt Amnesty
International har mer än 3 000 kvinnor förlorat sina liv i de senaste 30 år på grund av illegala aborter. Enligt landets hälsodepartement görs 350 000 illegala aborter i Argentina varje år.

Feministiskt initiativ delar uppfattningen från Amnesty International om att ”detta beslut fortsätter den krets av våld som utövas mot kvinnor, flickor och människor med förmåga att bli gravid”.

Feministiskt initiativ uttrycker sitt absoluta stöd för denna kamp som handlar om kvinnors rätt till sin egen kropp och sin sexualitet. Det är en kamp för mänskliga rättigheter och mot en global föreställning om att män har rätt att kontrollera kvinnors sexualitet.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik