Annelie Nordström, Riksdagskandidat för Fi 2018

Jämställda löner, kortare arbetstider och slopad ”allmän visstid”

17 augusti 2018

Dessa 3 frågor prioriterar jag när vi tar plats i riksdagen:

1. Jämställda löner

Medlingsinstitutet (Mi) ska få ett nytt direktiv av riksdagen om att deras uppgift är att stimulera parterna att skapa jämställda löner mellan kvinnokodade och manskodade yrken. För att göra detta praktisk möjligt i branscher med särskilt många lågavlönade kvinnor, ska riksdagen instifta en jämställdhetsfond som ställs till Mi:s förfogande. Fonden skapas av en lätt förhöjd arbetsgivaravgift och ett statligt anslag.

2. Ta bort allmän visstid ur LAS

Lag om anställningsskydd ska ändras så att det inte längre ska vara möjligt att anställa på så kallad allmän visstid. Visstidsanställning ska bara vara möjlig för vikariat, avgränsade projekt och tillfälliga arbetstoppar. Så kallad hyvling* ska inte heller vara tillåtet.

3. Kortare normalarbetstid

Normalarbetstiden för alla bör successivt sänkas med målet 30 timmars arbetsvecka. För att göra det möjligt behövs omfattande utbildningsinsatser till alla yrkesområden som redan har eller riskerar att få brist på arbetskraft. Föra att stimulera fler att studera till dessa bristyrken vill vi ska ett nytt studiestöd på en nivå som en kan leva på.

Reds anm: *Hyvling innebär att en arbetsgivare gör om heltidstjänster till deltider, och att anställda får dela på arbetstid i stället för att någon sägs upp.

#klartvikan #taplats

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik